Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

Про Фонд

Загальна інформація про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб


Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи України. Фонд є економічно самостійною установою, що не має на меті отримання прибутку. Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

На виконання свого основного завдання Фонд здійснює, зокрема, такі функції: 

 • веде реєстр учасників Фонду;
 • здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами; 
 • здійснює регулювання участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб; 
 • здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку; 
 • здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової грамотності населення;

Фонд підзвітний Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Національному банку України. Фонд здійснює міжнародну діяльність та підтримує контакти з міжнародними фінансовими інститутами, є учасником Міжнародної асоціації страховиків депозитів та Європейського форуму страховиків депозитів.

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція. Адміністративна рада Фонду складається з п’яти осіб: представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, представника профільного комітету Верховної Ради України та директора - розпорядника Фонду. Виконавча дирекція Фонду здійснює управління поточною діяльністю Фонду та складається з семи  осіб. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Інших членів виконавчої дирекції затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора - розпорядника.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Фонд гарантує кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Вклади гарантуються окремо у кожному із банків. У разі розміщення декількох вкладів в одному банку, гарантується сума всіх вкладів, але не більше визначеного законодавством розміру.

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.. 

З моменту заснування Фонду гарантована сума збільшувалась 11 разів і зросла у 400 разів.

гарантована сума відшкодування зросла
у 400 разів
500 грн
10.09.1998
1200 грн
20.09.2001
1500 грн
14.11.2002
2000 грн
17.09.2003
3000 грн
22.04.2004
5000 грн
21.04.2005
8000 грн
31.01.2006
15000 грн
24.05.2006
25000 грн
14.02.2007
50000 грн
14.08.2007
150000 грн
31.10.2008
200000 грн
21.08.2012

Вклад – це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або  іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. 

Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 тисяч гривень. У разі розміщення декількох вкладів в одному банку гарантується сума всіх вкладів, включаючи відсотки, але не більше граничного розміру. 

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

0
Банків - учасників Фонду
0
банки виводяться Фондом з ринку
0 млрд грн
виплачене відшкодування
0 млн
осіб отримали відшкодування
0 млрд грн
надходження до неплато-спроможних банків


У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. 

Вклади в іноземній валюті гарантуються Фондом і відшкодовуються у гривні після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а у разі ліквідації  банку  з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» -  на день початку ліквідації банку. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.
Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку. Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

Історія Фонду гарантування

1998 рік

Указ Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків».

Документом затверджено Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів.

Також Указом було встановлено, що в разі недоступності вкладу в комерційному банку фізичній особі гарантується відшкодування за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 500 гривень.

2001 рік

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

Законом, зокрема, передбачалось збільшення гарантованої суми відшкодування кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів до 1200 гривень.

2005 рік

2008 рік

2012 рік

Набув чинності Закон України від 23 лютого 2012 року N 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Законом, зокрема:

 • розширено повноваження Фонду гарантування, зокрема в частині щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків;
 • мінімальний розмір граничної суми відшкодування закріплено на рівні 200 тисяч грн, без можливості її зменшення;
 • встановлено спрощений порядок проведення процедур, пов’язаних з придбанням інвестором неплатоспроможного або перехідного банку;
 • визначено порядок  виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави в особі Міністерства фінансів України або державного банку;

2015 рік

Набув чинності Закон України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку».

З першого дня дії Закону:

 • посилено повноваження Фонду гарантування як тимчасового адміністратора та ліквідатора, і підвищено його роль у підготовці до виведення неплатоспроможного банку з ринку;
 • скорочено терміни виведення банку з ринку за участі держави;
 • передбачено продаж активів банку лише на відкритому конкурсі, а основних засобів, оціночна вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу, та малоцінні й швидкозношувані предмети, необоротні активи, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат, – безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Законом також передбачені норми, які встановлюють реальну відповідальність пов’язаних осіб у випадку недостатності майна для розрахунків за вкладами фізичних осіб, які перевищують гарантовану суму, та іншими кредиторами банку.

Другий етап вдосконалення системи гарантування розпочався 1 січня 2016 року:

 • скорочено строки для затвердження виконавчою дирекцією Фонду гарантування плану врегулювання до 30 днів з дня початку процедури виведення банку з ринку;
 • скорочено строки тимчасової адміністрації з 3 місяців до 1 місяця з можливістю її продовження на 1 місяць виключно з метою реалізації плану врегулювання, який передбачає інший спосіб виведення банку з ринку, окрім ліквідації банку;
 • прискорено ліквідацію неплатоспроможного банку, у разі його відповідності критеріям, встановленим нормативно-правовими актами Фонду гарантування.

Крім того, Закон передбачив концентрацію всіх процедур з продажу активів банків, що ліквідуються, на рівні Фонду гарантування. З цією метою було створено та почав функціонувати «консолідований офіс» з реалізації та управління активами.

На третьому етапі (з 1 липня 2016 року):

 • скорочено строки початку виплат відшкодування коштів всім без виключення вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування до 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, не очікуючи прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.