28.07.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДИКАЛ БАНК"

На підставі постанови Правління Національного банку України від 09.07.2015 р. № 452/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "РАДИКАЛ БАНК" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 09.07.2015 р. № 130 "Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", згідно з яким з 10.07.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування на тимчасову адміністрацію в ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111, місцезнаходження: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, 08130.

 

У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 23 березня 2010 року.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 256 від 25.11.2011 р.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 256-3 від 04.09.2014 р. Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 04.09.2014 p. № 256-3 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДИКАЛ БАНК";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ № 263448, дата видачі ліцензії: 01.10.2013 р.; строк дії ліцензії: необмежений.

4) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АЕ № 442060, дата видачі: 19.06.2015 р; строк дії ліцензії: необмежений.

5) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АЕ № 642061, дата видачі: 19.06.2015; строк дії ліцензії: необмежений.

6) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг, серія АЕ № 642062, дата видачі: 19.06.2015; строк дії ліцензії: необмежений.

7) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з зберігання активів ІСІ, серія АЕ № 263447, дата видачі: 01.10.2013; строк дії ліцензії: необмежений.

Спеціалізація банку

 

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 10.07.2015 р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку, грн

№ п/п

Стаття

Грн

1

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗАЛИШКИ НБУ

10 157 623,31

2

КАЗНАЧЕЙСЬКІ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ (НБУ)

73 120,35

2.1

Резерви по казначейським та іншим цінним паперам

0,00

3

КОШТИ В ІНШИХ БАНКАХ

11 996 416,68

4

ФІЛІЇ

0,00

5

ОПЕРАЦІЇ З КЛІЄНТАМИ

486 603 316,51

5.1

Кредити, що надані суб’єктам господарювання

401 990 848,20

5.2

Просрочена заборгованість

28 515 591,27

5.3

Кредити, що надані фізичним особам

55 002 435,45

5.4

Просрочена заборгованість

1 094 441,59

5.5

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

-58 228 231,41

6

ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

0,00

7

ІНШІ АКТИВИ

31 546 626,91

8

НАРАХОВАНІ ДОХОДИ

17 911 888,67

9

ДОВГОСТРОКОВІ ВКЛАДЕННЯ,в т.ч.:

106 222 113,90

9.4

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

103 327 573,97

10

ВСЬОГО АКТИВ

605 656 312,31

 *
 
 

ПАСИВ

 

11

КОШТИ БАНКІВ

0,00

12

ФІЛІЇ

0,00

13

КОШТИ КЛІЄНТІВ

801 595 425,12

13.1

Кошти на вимогу суб’єктів господарської діяльності

148 185 662,58

13.2

Кошти на вимогу фізичних осіб

137 042 944,62

13.3

Кошти бюджету, позабюджетних фондів України та виборчих фондів

51 841,61

13.4

Депозити суб’єктів господарської діяльності

349 988 746,20

13.5

Депозити фізичних осіб

96 592 046,06

13.6

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

69 734 184,05

14

ЦІННІ ПАПЕРИ ВЛАСНОГО БОРГУ

2 730 958,09

16

ІНШІ ПАСИВИ

29 357 059,87

16

СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ

20 000 000,00

17

НАРАХОВАНІ ВИТРАТИ

5 360 342,86

18

КАПІТАЛ

-253 412 022,85

18.1

Статутний капітал

120 000 000,00

18.2

Загальні резерви, емісійні різниці та інші фонди банку

2 050 589,78

18.3

Результат минулих років

38 961 205,82

18.4

Результати переоцінки

0,00

18.5

Фінансовий результат поточного року

-414 423 818,45

19

ВСЬОГО ПАСИВ

605 631 763,09

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 10.07.2015 за даними звітності складала 157 720 120,8 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 07.08.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

 Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору"наведено за наступним посиланням.