en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Законодавство

Закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.


1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

3. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»

4. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

5. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»

6. Положення «Про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)»

7. Положення «Про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування»

8. Положення «Про склад та структуру активів інституту спільного інвестування»

9. Положення «Про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування»

10. Положення «Про порядок розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду при розміщенні інвестиційних сертифікатів шляхом прилюдної пропозиції»