en

+380 (97) 517-78-84

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Як стати інвестором фонду?

Як стати інвестором фонду «Діамант-інтервальний»?

 

Інвестування – досить складний фінансовий інструмент. Перш, ніж вдатися до нього, рекомендуємо Вам:

1. Ознайомитися з “Абеткою інвестора” і визначитися з доцільністю інвестування та видом інвестиційного фонду.

2. Визначитися із сумою коштів, яку Ви можете інвестувати.

3. Якщо Ви обрали фонд “Діамант-інтервальний”, детально ознайомтеся з його проспектом емісії. Якщо з’являться додаткові запитання про діяльність фонду – зателефонуйте до наших експертів, вони дадуть відповідь на всі Ваші запитання.

4. Ознайомтеся зі схемою придбання інвестиційних сертифікатів фонду та переліком необхідних документів для їх купівлі.

 

Оформити угоду Ви можете в АБ «Діамантбанк» або у наших агентів з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів.

 

Зверніть увагу: інвестиційні сертифікати фонду випущені у бездокументарній формі, тому Інвестор повинен мати рахунок у цінних паперах, на який будуть зараховані придбані інвестиційні сертифікати. Рахунок відкривається у будь-якого Зберігача за вибором клієнта.

Ми пропонуємо разом із придбанням інвестиційних сертифікатів відкривати рахунок у цінних паперах у нашому Банку. Це дасть змогу спростити механізм придбання та прискорити операцію купівлі сертифікатів фонду.

 

Схема купівлі – продажу інвестиційних сертифікатів фонду «Діамант-інтервальний»


Придбання інвестиційних сертифікатів

1. Подання Інвестором заявки на придбання сертифікатів, пакету документів* та укладення договору купівлі–продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

2. Оплата вартості придбаних інвестиційних сертифікатів Фонду.

3. Передача агентом з розміщення пакету документів для КУА.

4. Перереєстрація прав власності на інвестиційні сертифікати (переказ інвестиційних сертифікатів на рахунок інвестора у Зберігача).

5. Надання Інвестором розпорядження Зберігачу на зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду.

6. Отримання виписки про зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Інвестора.

 

Викуп інвестиційних сертифікатів

 

1. Інвестор, що бажає продати інвестиційні сертифікати Фонду, подає заявку на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, виписку з рахунку у цінних паперах, що підтверджує право власності на інвестиційні сертифікати, та необхідний пакет документів (якщо інвестор звертається до агента з розміщення та викупу цінних паперів вперше)*. Одночасно з поданням заявки укладається договір купівлі–продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

2. Надання Інвестором розпорядження Зберігачу на списання інвестиційних сертифікатів Фонду.

3. Банк передає КУА документи, необхідні для внесення змін у системі обліку прав власності.

4. Перереєстрація прав власності на інвестиційні сертифікати.

5. Протягом 7 днів з моменту подачі заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду та перереєстрації прав власності на інвестиційні сертифікати, КУА забезпечує перерахунок коштів на поточний рахунок інвестора (якщо у клієнта немає рахунку у цінних паперах, ми пропонуємо відкрити його у Діамантбанку при купівлі інвестиційних сертифікатів).

 

* ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ УГОДИ


А) Інвестор – фізична особа.

 1. Паспорт (оригінал).

2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (оригінал).

3. Довідка про відкриття рахунку у цінних паперах (за наявності). Якщо у клієнта немає рахунку у цінних паперах, ми пропонуємо відкрити його у Діамантбанку** при купівлі інвестиційних сертифікатів.

4. Згода дружини/чоловіка (нотаріально посвідчена або особисто підписана при укладенні договору).

 

Б) Інвестор – юридична особа.

 1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, засвідчені нотаріально.

2. Копії установчих документів, завірені нотаріально або органом реєстрації, відповідно до чинного законодавства України.

3. Документи, що підтверджують призначення/обрання посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

4. У випадку вчинення правочину на підставі довіреності – оригінал або копія довіреності юридичної особи, завірена нотаріально.

5. Документ, що посвідчує особу керівника або уповноваженого представника (особу, що підписує документи) відповідно до законодавства України (паспорт) і довідку з податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера.

6. Оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку.

7. Нотаріально завірена копія ліцензії (за наявності) на право професійної діяльності на ринку цінних паперів.

8. Довідка про відкриття рахунку у цінних паперах (за наявності). Якщо у клієнта немає рахунку у цінних паперах, ми пропонуємо відкрити його у Діамантбанку** при купівлі інвестиційних сертифікатів.

9. Копія Свідоцтва про реєстрацію платником податку (форма 4-ОПП).

 

** ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ В ДІАМАНТБАНКУ


Юридичним особам

 № п/п  Документ  Примітки
 1.  Заява на відкриття рахунку в цінних паперах (лист) згідно зі зразком, що надається зберігачем.  Засвідчена підписом керівника юридичної особи/ розпорядника рахунку та печаткою.
 2.  Договір про відкриття та обслуговування рахунку в ЦП (у двох примірниках). Готується зберігачем.  Підписаний керівником або уповноваженою особою, зазначеною в договорі (розпорядником рахунку в ЦП) та засвідчений печаткою.
 3.  Анкета рахунку у цінних паперах (у двох примірниках) згідно зі зразком, що надається зберігачем.  Засвідчена підписом керівника юридичної особи/ розпорядника рахунку та печаткою.
 4.  Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, завірені нотаріально.  
 5.  Копії Установчих документів, завірені нотаріально відповідно до чинного законодавства України.  
 6.  Копія наказу про призначення керівника юридичної особи.  
 7.  Довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи і засвідчена печаткою цієї юридичної особи (за наявності) (якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи) та нотаріально завірена.  
 8.  Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком печатки юридичної особи (за наявності), і засвідчена нотаріально.  
 9.  Анкета уповноваженої особи (розпорядників) рахунку у цінних паперах із копією документу що засвідчує особу (обидва документи мають бути підписані власником).  Засвідчені печаткою юридичної особи.
 10.  Довідка з банку про відкриття банківського рахунку.  

 

Фізичним особам

 № п/п  Документ
 1.  Заява на відкриття рахунку в цінних паперах (лист) згідно зі зразком, що надається зберігачем.
 2.  Договір про відкриття та обслуговування рахунку в ЦП (у двох примірниках). Готується зберігачем.
 3.  Анкета рахунку у цінних паперах (у двох примірниках) згідно зі зразком, що надається зберігачем.
 4.  Картка зі зразками підписів, оформляється у присутності співробітників зберігача та завіряється ним.
 5.  Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.