en

+380 (97) 517-78-84

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Як стати інвестором фонду?

Як стати інвестором фонду “Діамант-дивідендний”?

 

Інвестування – досить складний фінансовий інструмент. Перш, ніж вдатися до нього, рекомендуємо Вам:

1. Ознайомитись з “Абеткою інвестора” і визначитися з доцільністю інвестування та видом інвестиційного фонду.

2. Визначитися із сумою коштів, яку Ви можете інвестувати.

3. Якщо Ви обрали фонд “Діамант-дивідендний”, детально ознайомтеся з його проспектом емісії. Якщо з’являться додаткові запитання про діяльність фонду – зателефонуйте до наших експертів, вони дадуть відповідь на всі Ваші питання.

4. Ознайомтеся зі схемою придбання інвестиційних сертифікатів фонду та переліком необхідних документів для їх купівлі.

 

Оформити угоду Ви можете в АБ «Діамантбанк» або у наших агентів з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів.

 

Зверніть увагу: інвестиційні сертифікати фонду випущені у бездокументарній формі, тому Інвестор повинен мати рахунок у цінних паперах, на який будуть зараховані придбані інвестиційні сертифікати. Рахунок відкривається у будь-якого Зберігача за вибором клієнта.

Ми пропонуємо разом із придбанням інвестиційних сертифікатів відкривати рахунок у цінних паперах у нашому Банку. Це дасть змогу спростити механізм придбання та прискорити операцію купівлі сертифікатів фонду.

 

Схема купівлі – продажу інвестиційних сертифікатів фонду “Діамант-дивідендний”

 

Придбання інвестиційних сертифікатів

 

 

1. Подання Інвестором заявки на придбання сертифікатів, пакету документів* та укладення договору купівлі–продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

2. Оплата вартості придбаних інвестиційних сертифікатів Фонду.

3. Передача агентом з розміщення пакету документів для КУА.

4. Перереєстрація прав власності на інвестиційні сертифікати (переказ інвестиційних сертифікатів на рахунок інвестора у Зберігача).

5. Надання Інвестором розпорядження Зберігачу на зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду.

6. Отримання виписки про зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Інвестора.

 

Виплата дивідендів

 За підсумками кожного звітного року прибуток Фонду розподіляється серед Інвесторів пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів. Право на отримання дивідендів мають ті Інвестори, які були власниками інвестиційних сертифікатів станом на 31 січня року, наступного за звітним роком. Початком строку виплати дивідендів є 1 лютого року, наступного за звітним роком.

 

Схема виплати дивідендів залежить від наявності у КУА «Діамант Інвест Менеджмент» реквізитів поточних рахунків Інвесторів.

Схема 1: Інвестори зазначили реквізити поточних рахунків у заявках на придбання інвестиційних сертифікатів або в анкетах, поданих зберігачу. 

1. з 1 лютого року, наступного за звітним роком, КУА «Діамант Інвест Менеджмент» перераховує суму дивідендів на поточні рахунки, зазначені Інвесторами. 2. банк, в якому відкрито поточний рахунок Інвестора, надає виписку про зарахування дивідендів на рахунок Інвестора.

 

Схема 2. КУА «Діамант Інвест Менеджмент» невідомі реквізити поточних рахунків Інвесторів.

Така ситуація може бути з двох причин:

а) Інвестор не мав поточного рахунку та не забажав відкрити його на момент придбання інвестиційних сертифікатів;

б) Інвестор став власником інвестиційних сертифікатів на вторинному ринку цінних паперів і не зазначив банківських реквізитів у анкеті, поданій зберігачу.

 

 

1. Після 1 лютого року, наступного за звітним роком, Інвестор для отримання нарахованих дивідендів надає письмове повідомлення КУА «Діамант Інвест Менеджмент», у якому вказує реквізити поточного рахунку.

2. КУА «Діамант Інвест Менеджмент» перераховує суму дивідендів на рахунок Інвестора.

3. Банк, в якому відкрито поточний рахунок Інвестора, надає виписку про зарахування дивідендів на рахунок Інвестора.

 

Зверніть увагу: у разі відсутності поточного рахунку, ми пропонуємо Вам відкрити рахунок в АБ «Діамантбанк» на етапі придбання інвестиційних сертифікатів або ж на момент виплати дивідендів. Перший варіант більш привабливий, оскільки дає можливість автоматично отримувати дивіденди без потреби звертатися до КУА «Діамант Інвест Менеджмент».

Примітка: ТОВ «КУА “Діамант Інвест Менеджмент”» є податковим агентом при сплаті дивідендів фізичним особам.

 

Порядок розрахунків з інвесторами після закінчення строку, на який був створений Фонд

 

КУА «Діамант Інвест Менеджмент» після закінчення строку, на який був створений Фонд, публікує у визначений нормативними актами строк повідомлення про розрахунки з Інвесторами Фонду у виданні “Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”, а також особисто інформує Інвестора про порядок подання заявок та проведення розрахунків.

Протягом 60 днів з дати першої публікації повідомлення про розрахунки з Інвесторами Фонду, КУА «Діамант Інвест Менеджмент» проводить приймання заявок від Інвесторів Фонду, які виявили бажання отримати розрахунок за належними їм на праві власності інвестиційними сертифікатами Фонду.

Не пізніше 21.08.2013 року та протягом 90 днів з вказаної дати КУА «Діамант Інвест Менеджмент» проводить розрахунок з Інвесторами за належними їм на праві власності інвестиційними сертифікатами Фонду.

 

Схема розрахунків з Інвесторами Фонду


 

1. Подача заявки від Інвестора Фонду, який виявив бажання отримати розрахунок за належними йому на праві власності інвестиційними сертифікатами Фонду.

2. Звернення Інвестора до КУА для одержання розрахунку за належними йому на праві власності інвестиційними сертифікатами Фонду з пред’явленням паспорта та документа, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами.

3. Надання Інвестором розпорядження Зберігачу на списання інвестиційних сертифікатів Фонду.

4. Перереєстрація прав власності на інвестиційні сертифікати.

5. Протягом 7 днів з моменту звернення Інвестора для одержання розрахунку КУА «Діамант Інвест Менеджмент» забезпечує переказ коштів на поточний рахунок Інвестора (у разі відсутності поточного рахунка у фізичної особи ми пропонуємо відкрити поточний рахунок в Діамантбанку).

 

*ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ УГОДИ

 

Фізичним особам

 1. Паспорт (оригінал).

2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал).

3. Довідка про відкриття рахунку у цінних паперах (за наявності). Якщо у клієнта немає рахунку у цінних паперах, ми пропонуємо відкрити його у Діамантбанку** при купівлі інвестиційних сертифікатів.

4. Згода дружини/чоловіка (нотаріально засвідчена або особисто підписана при укладенні договору).

 

Юридичним особам

 1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, засвідчені нотаріально.

2. Копії установчих документів, завірені нотаріально або органом реєстрації, відповідно до чинного законодавства України.

3. Документи, що підтверджують призначення/обрання посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

4. У випадку вчинення правочину на підставі довіреності – оригінал або копія довіреності юридичної особи, завірена нотаріально.

5. Документ, який посвідчує особу керівника або уповноваженого представника (особу, що підписує документи) відповідно до законодавства України (паспорт) і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

6. Оригінал або завірена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку.

7. Нотаріально завірена копія ліцензії (за наявності) на право професійної діяльності на ринку цінних паперів.8. Довідка про відкриття рахунку у цінних паперах (за наявності). Якщо у клієнта немає рахунку у цінних паперах, ми пропонуємо відкрити його у Діамантбанку** при купівлі інвестиційних сертифікатів. 9. Копія Свідоцтва про реєстрацію платником податку (форма 4-ОПП).

 

** Документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах в Діамантбанку


Юридичним особам

 № п/п  Документ  Примітки
 1.  Заява на відкриття рахунку в цінних паперах (лист) відповідно до зразка, що надається зберігачем.  Засвідчена підписом керівника юридичної особи / розпорядника рахунку та печаткою.
 2.  Договір про відкриття та обслуговування рахунку в ЦП (у двох примірниках). Готується зберігачем.  Підписаний керівником або уповноваженою особою, вказаною в договорі (розпорядником рахунку в ЦП) та засвідчений печаткою.
 3.  Анкета рахунку у цінних паперах (у двох примірниках) відповідно до зразка, що надається зберігачем.  Засвідчена підписом керівника юридичної особи/ розпорядника рахунку та печаткою.
 4.  Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, завірені нотаріально.  
 5.  Копії установчих документів, завірені нотаріально відповідно до чинного законодавства України.  
 6.  Копія наказу про призначення керівника юридичної особи.  
 7.  Довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи і засвідчена печаткою цієї юридичної особи (за її наявності), якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи, та нотаріально завірена.  
 8.  Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком печатки юридичної особи (за її наявності), засвідчена нотаріально.  
 9.  Анкета уповноваженої особи (розпорядників) рахунку у цінних паперах з копією документу що засвідчує особу (обидва документи мають бути підписані власником).  Засвідчені печаткою юридичної особи.
 10.  Довідка з банку про відкриття банківського рахунку.  

 

Фізичним особам

 № п/п  Документ
 1.  Заява на відкриття рахунку в цінних паперах (лист) згідно зі зразком, що надається зберігачем.
 2.  Договір про відкриття та обслуговування рахунку в ЦП (у двох примірниках). Готується зберігачем.
 3.  Анкета рахунку у цінних паперах (у двох примірниках) згідно зі зразком, що надається зберігачем.
 4.  Картка зі зразками підписів, оформляється у присутності співробітників зберігача та завіряється ним.
 5.  Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.