en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Тарифи Ліміти Регламент

Базові тарифи на послуги в системі «Інтернет-банкінг»1

№ п/п

Найменування операція

Тариф, без ПДВ

1

Підключення до системи «Інтернет-банкінг»

безкоштовно

2

Абонплата за користування послугою2

10,00 грн

3

Вартість платежу3 в межах/ за межі Банку

2,00 грн

4

Вартість переказу з картки на картку (P2P) на картки банків-резидентів України

0,00 грн - на картки Діамантбанку

0,7% + 5,00 грн. на картки інших українських банків

5

Вартість переказу з картки MasterСard Debit/ Maestro від Діамантбанку  на картку MasterСard Debit/ Maestro банка-нерезидента (P2P)5

1% min 50,00 грн

6

Поповнення рахунків мобільних операторів

1% min 2 грн

7

Оплата комунальних послуг

В залежності від постачальника

послуг 4

8

Отримання інформації про залишок коштів на рахунку

не тарифікується

9

Блокування/розблокування карток (окремо основної та додаткових карток)

не тарифікується

10

Зміна лімітів на операції по картці

не тарифікується

11

Отримання одноразового пароля (по SMS)

не тарифікується

12

Отримання виписки по рахунку

не тарифікується

1Здійснюється:

  - в національній валюті – будь-які платежі в межах/за межі Банку;

  - в іноземній валюті  – лише платежі між власними рахунками в межах Банку.

2Для власників пакетів банківських послуг, а також для держателів платіжних карток Visa Platinum, Visa Infinite та AMEX – безкоштовно.

Банк залишає за собою право списання коштів з будь-якого рахунку, який належить клієнту.

Плата не утримується за переказами між власними рахунками в межах Банку (за виключенням карткових).

Тариф встановлюється Банком окремо для кожного постачальника на підставі Рішення Тарифно-продуктового комітету, але з урахуванням тарифів та умов за Договором укладеним з агрегатором послуг (Банком-партнером).

5 Міжнародні перекази доступні тільки з карток Mastercard та Maestro Діамантбанку на картки Mastercard та Maestro закордоннних банків.

Валюта списання переказу з картки відправника – гривня. 

Валюта відправлення переказу на картку отримувача – євро.

Банк-емітент картки отримувача може стягувати комісію за зарахування переказу та встановлювати ліміти на проведення операцій по карткам.

Якщо валюта рахунку картки отримувача відмінна від євро, банк‒емітент здійснює конвертацію при зарахуванні суми переказу у валюту рахунку картки отримувача.

Перекази доступні на картки закордонних банків, емітовані в таких країнах:

Російська Федерація; Австрія; Азербайджан; Білорусь Болгарія; Гібралтар; Угорщина; Казахстан; Латвія; Литва; Молдова; Румунія; Грузія; Польща; Естонія; Чорногорія;  Чехія.

 

Ліміти на проведення операцій в системі «Інтернет-банкінг»

А) Ліміт на операції переказу коштів між рахунками одного клієнта, в межах Банку:

Максимальна сума однієї операції

Без обмежень

Денний ліміт на суму операцій

Без обмежень

 

Б) Ліміт на операції переказу коштів на рахунки третіх осіб та за межі Банку:

Стандартні:

Максимальна сума однієї операції

50 000,00 UAH

Денний ліміт на суму операцій

100 000,00 UAH

Тимчасові:

Максимальна сума однієї операції

Без обмежень

Денний ліміт на суму операцій

Без обмежень

Для операцій у іноземній валюті діють вищевказані ліміти в гривневому еквіваленті розрахованому за курсом НБУ на час ініціювання операції.

Встановлення на постійній основі лімітів відмінних від Стандартних потребує звернення Клієнта до Банку (Дирекції/Відділення) для подання відповідної Заяви про зміну лімітів.

Для встановлення тимчасових лімітів на операцію/добу достатньо лише звернутися до Контакт-центру Банку за телефоном: 0 800 308 303. 

 

Регламент роботи системи «Інтернет-банкінг»

Назва операції

Можливість здійснення операції

Термін виконання/Примітка

Перерахування коштів між власними рахунками відкритими у Банку

24/7

Миттєво

Оформлення Вкладу в Банку:

 

- відкриття

 

- надходження коштів на депозитний рахунок

24/7

 

Миттєво

 

У робочий день – миттєво.

При розміщенні Вкладу у вихідний/святковий день, зарахування вкладу на депозитний рахунок відбувається у перший робочий операційний день після вихідного/святкового дня.

Переказ коштів з картки на картку

24/7

Доступні миттєво

(відображаються у виписці по картковому рахунку наступного операційного дня*)

Зарахування коштів на карткові рахунки відкриті у Банку

24/7

Доступні миттєво (відображаються у виписці по картковому рахунку наступного операційного дня*)

Платежі в національній валюті на користь третіх осіб в межах Банку

24/7

Миттєво

Платежі на рахунки, що відкриті за межами Банку

24/7

Операції, що були ініційовані користувачем «Інтернет-банкінгу» по закінченню операційного часу Банку, а також у вихідні (святкові) дні – будуть опрацьовані Банком на початку першого робочого операційного дня після вихідного/святкового дня.

Пролонгація Вкладу

 

о 16-00 год.

дати повернення

Вклад буде пролонгований Банком на наступний термін, якщо Вкладник не звернувся до Банку щодо повернення Вкладу/або дистанційно не відмовився від його пролонгації на наступний термін.

Відмова від пролонгації Вкладу на наступний термін

не пізніше

16-00 год дати повернення

Є можливість відмовитись у будь-який день впродовж строку дії Вкладу, але не пізніше зазначеного в цьому пункті часу.

Повернення Вкладу, за яким дистанційно до Банку надійшла відмова від його пролонгації на наступний термін

після 16-00 год від дати повернення

 

 

* Операційний день Банку – це діяльність Банку протягом робочого дня, що пов'язана з реєстрацією, перевірянням, вивірянням, обліком, контролем операцій (у тому числі прийманням від клієнтів документів на переказ і документів на відкликання та здійсненням їх оброблення, передавання та виконання) з відображенням їх у регістрах бухгалтерського обліку Банку.

Операційний час – частина операційного дня Банку (Дирекції, Відділення), протягом якої відбувається обслуговування Клієнтів, у тому числі приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані Банком (Дирекцією, Відділенням).

Операційний час в системі «Інтернет-банкінг» для платежів за межі Банку триває до 17.30. Платежі, що здійснюються Клієнтами після закінчення зазначеного часу, обробляються Банком наступного операційного дня.