en

+380 (44) 490 83 83

+380 (44) 390 70 55

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб, діють з 24.07.2017 р.

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Пакет «Депозитний» з оптимальним комплексом банківських послуг буде корисний кожному, хто зацікавлений у збереженні та накопиченні власних заощаджень. Він створений, перш за все, для вкладників банку, які відкривають депозити, але також мають бажання розширити співпрацю з Банком та долучитися до інших банківських послуг.

 

 

№ п/п

Назва послуги

Пакет «Депозитний»1

Вартість пакета - 300 грн. (термін дії 1 рік) 

1. Депозит

1.1

Бонус до депозиту

UAH +0,5%, USD/EUR +0,25%

2. Поточний рахунок

2.1

Відкриття:

 

поточного рахунку2 (входить в вартість пакету)

до 3-х рах. в валютах,

з якими співпрацює Банк

ощадного рахунку2 (входить в вартість пакету)

до 3-х рахунків: UAH/USD/EUR 

додаткових поточних рахунків в іншій валюті в рамках пакету

50 UAH

поточного рахунку в банківських металах

безкоштовно

2.2

Поповнення рахунку (готівкове/безготівкове) 

 

Поточного/ощадного

безкоштовно / безкоштовно

2.3

Конвертація валют (І група кл. валют)  безготівкова 

 

USD/EUR: до/понад  2 000  

базовий

інші валюти: до/понад  20 000 в USD (екв.)

базовий

2.4

Купівля/продаж валюти на МВРУ до/ понад 20 000 USD (екв.) 

базовий

2.5

Обов'язковий продаж (у відповідності до вимог діючого законодавства)  валютних надходжень із-за меж України до 5 000/20 000/понад 20 000 USD (екв.)

базовий

2.6

Отримання готівки3, UAH до 50 000/150 000/ понад 150 000 UAH

базовий

2.6.1

зарахованих від контрагента Клієнта під час розрахунку за договорами купівлі/продажу:

- що підлягають нотаріальному посвідченню,

- що укладені  на  товарних  біржах на зареєстрованих в уповноваженому  органі  МВС  бланках; 

- що укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний  засіб. 

за умови внесення коштів контрагентом Клієнта готівковим шляхом в касу Відділення/Дирекції, де відкритий поточний рахунок Клієнта

безкоштовно

2.7

Отримання готівки3, до / понад 10 000

 

USD/EUR 

базовий

GBP

базовий

інші валюти

базовий

2.8

Переказ – ГРИВНЯ4 (платіжне доручення):

 

в межах/ за межі Банку

2 UAH + вартість оформлення 

платіжного доручення

вартість оформлення  платіжного доручення

20 UAH

2.9

Переказ -  іноземна валюта4 - в межах / за межі Банку:

 

USD/EUR/GBP

базовий

інші валюти  (USD еквівалент)

базовий

2.10

Нарахування відсотків на залишок коштів на ощадному  рах.

встановлюється наказом по Банку

3. Картковий рахунок

3.1

Відкриття та річне обслуговування одного рахунку в межах пакету в UAH з випуском однієї картки Mastercard Debit та однієї картки Visa Gold / Mastercard Gold5 

безкоштовно

 

3.2

Отримання готівки за карткою з рахунку відкритого в межах пакету за картками Mastercard Debit  

 

3.2.1

в банкоматах на території України,

в тому числі в банкоматах  Банку

два зняття протягом кожного місяця - безкоштовно,  наступні зняття – 2,00 UAH

за кожне зняття

3.2.2

в банкоматах за кордоном та в ПВГ в Україні та за кордоном

базовий

3.3

Отримання готівки за карткою з рахунку відкритого в межах пакету за картками Visa Gold / Mastercard Gold та іншими картками окрім Mastercard Debit

базовий

3.4

Замовлення  додаткових карток, перевипуск в разі втрати/ пошкодження  карток до рахунку, відкритого в межах пакету:

 

3.4.1

Mastercard Debit

20,00 UAH

3.4.2

Visa Gold / Mastercard Gold

50,00 UAH

3.5

Незнижувальний залишок

не встановлюється

3.6

Відкриття та річне обслуговування  інших рахунків з випуском основної картки  Visa Gold / Mastercard Gold поза межами пакету

знижка 50%

3.7

Переказ – ГРИВНЯ6 , з карткового рахунку відкритого в межах пакету, за заявою на переказ:

 

3.7.1

в межах / за межі Банку

2 UAH + вартість оформлення 

заяви на переказ

3.7.2

вартість оформлення  заяви на переказ

20 UAH

4. Сейф

4.1

Знижка на оренду сейфу 7

10%

5. Додаткові  послуги

5.1

Підключення банківської послуги  SMS-банкінг

безкоштовно

5.2

Підключення до системи «Інтернет-банкінг»

безкоштовно

5.3

Щомісячне обслуговування в системі «Інтернет-банкінг»

безкоштовно

 

1- послуги, що не входять в тарифні пакети, надаються їх власникам  за базовими тарифами Банку, при цьому Банк залишає за собою право змінювати тарифи Банку з подальшим оприлюдненням на офіційному сайті Банку. Передбачено перехід з  тарифних пакетів «Депозитний» та «Розрахунковий» на пакет «Абсолютний», за умови доплати різниці між їх вартістю, при цьому строк дії пакету продовжується на 1 рік з дня переходу. По закінченню строку дії пакету та, у разі якщо його власник не подовжив дію пакету на наступний рік та не здійснив відповідної оплати, всі банківські послуги надаються Клієнту згідно базових тарифів Банку;

2- придбання пакету дає змогу його власнику перевести діючі рахунки, які передбачені п 2.1. на обслуговування за тарифами пакету з обов’язковим дотриманням вимоги «одна валюта – один рахунок», відкриття додаткових  рахунків понад обмежень встановлених даними пунктами  відбувається згідно окремого Договору, який оформлюється на строк дії пакету банківських послуг;

3- крім коштів, які надійшли на поточний рахунок у вигляді готівки,  відсотків за ощадним/депозитним рахунками, в тому числі коштів, які були зараховані після проведення безготівкової конвертації іноземної валюти  на МВРУ;

4- перекази на власні рахунки Клієнта в межах Банку, крім переказів в національній валюті на власні карткові рахунки, здійснюються безкоштовно;

5- відкриття рахунку та випуск карток здійснюються за замовленням Клієнта. Безоплатне оформлення страхового посвідчення не здійснюється;

6- перекази на власні рахунки Клієнта в межах Банку здійснюються безкоштовно;

7- знижка не розповсюджується на оренду сейфу на відділенні №78.


В межах тарифних пакетів  «Депозитний» та «Абсолютний» може бути встановлений кредитний ліміт за кредитною програмою «Екстра гроші» за умови розміщення депозиту.

 

Базові тарифи на послуги ПАТ «Діамантбанк», що надаються фізичним особам