en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Пакет «Депозитний» з оптимальним комплексом банківських послуг буде корисний кожному, хто зацікавлений у збереженні та накопиченні власних заощаджень. Він створений, перш за все, для вкладників банку, які відкривають депозити, але також мають бажання розширити співпрацю з Банком та долучитися до інших банківських послуг.

 

 

№ п/п

Назва послуги

Пакет «Депозитний»1

Вартість пакета - 300 грн. (термін дії 1 рік) 

1. Депозит

1.1

Бонус до депозиту

UAH +0,5%, USD/EUR +0,25%

2. Поточний рахунок

2.1

Відкриття:

 

поточного рахунку2 (входить в вартість пакету)

до 3-х рах. в валютах,

з якими співпрацює Банк

ощадного рахунку2 (входить в вартість пакету)

до 3-х рахунків: UAH/USD/EUR 

додаткових поточних рахунків в іншій валюті в рамках пакету

50 UAH

поточного рахунку в банківських металах

безкоштовно

2.2

Поповнення рахунку (готівкове/безготівкове) 

 

Поточного/ощадного

безкоштовно / безкоштовно

2.3

Конвертація валют (І група кл. валют)  безготівкова 

 

USD/EUR: до/понад  2 000  

базовий

інші валюти: до/понад  20 000 в USD (екв.)

базовий

2.4

Купівля/продаж валюти на МВРУ до/ понад 20 000 USD (екв.) 

базовий

2.5

Обов'язковий продаж (у відповідності до вимог діючого законодавства)  валютних надходжень із-за меж України до 5 000/20 000/понад 20 000 USD (екв.)

базовий

2.6

Отримання готівки3, UAH до 50 000/150 000/ понад 150 000 UAH

базовий

2.6.1

зарахованих від контрагента Клієнта під час розрахунку за договорами купівлі/продажу:

- що підлягають нотаріальному посвідченню,

- що укладені  на  товарних  біржах на зареєстрованих в уповноваженому  органі  МВС  бланках; 

- що укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний  засіб. 

за умови внесення коштів контрагентом Клієнта готівковим шляхом в касу Відділення/Дирекції, де відкритий поточний рахунок Клієнта

безкоштовно

2.7

Отримання готівки3, до / понад 10 000

 

USD/EUR 

базовий

GBP

базовий

інші валюти

базовий

2.8

Переказ – ГРИВНЯ4 (платіжне доручення):

 

в межах/ за межі Банку

2 UAH + вартість оформлення 

платіжного доручення

вартість оформлення  платіжного доручення

20 UAH

2.9

Переказ -  іноземна валюта4 - в межах / за межі Банку:

 

USD/EUR/GBP

базовий

інші валюти  (USD еквівалент)

базовий

2.10

Нарахування відсотків на залишок коштів на ощадному  рах.

встановлюється наказом по Банку

3. Картковий рахунок

3.1

Відкриття та річне обслуговування одного рахунку в межах пакету в UAH з випуском однієї картки Mastercard Debit та однієї картки Visa Gold / Mastercard Gold5 

безкоштовно

 

3.2

Отримання готівки за карткою з рахунку відкритого в межах пакету за картками Mastercard Debit  

 

3.2.1

в банкоматах на території України,

в тому числі в банкоматах  Банку

два зняття протягом кожного місяця - безкоштовно,  наступні зняття – 2,00 UAH

за кожне зняття

3.2.2

в банкоматах за кордоном та в ПВГ в Україні та за кордоном

базовий

3.3

Отримання готівки за карткою з рахунку відкритого в межах пакету за картками Visa Gold / Mastercard Gold та іншими картками окрім Mastercard Debit

базовий

3.4

Замовлення  додаткових карток, перевипуск в разі втрати/ пошкодження  карток до рахунку, відкритого в межах пакету:

 

3.4.1

Mastercard Debit

20,00 UAH

3.4.2

Visa Gold / Mastercard Gold

50,00 UAH

3.5

Незнижувальний залишок

не встановлюється

3.6

Відкриття та річне обслуговування  інших рахунків з випуском основної картки  Visa Gold / Mastercard Gold поза межами пакету

знижка 50%

3.7

Переказ – ГРИВНЯ6 , з карткового рахунку відкритого в межах пакету, за заявою на переказ:

 

3.7.1

в межах / за межі Банку

2 UAH + вартість оформлення 

заяви на переказ

3.7.2

вартість оформлення  заяви на переказ

20 UAH

4. Сейф

4.1

Знижка на оренду сейфу 7

10%

5. Додаткові  послуги

5.1

Підключення банківської послуги  SMS-банкінг

безкоштовно

5.2

Підключення до системи «Інтернет-банкінг»

безкоштовно

5.3

Щомісячне обслуговування в системі «Інтернет-банкінг»

безкоштовно

 

1- послуги, що не входять в тарифні пакети, надаються їх власникам  за базовими тарифами Банку, при цьому Банк залишає за собою право змінювати тарифи Банку з подальшим оприлюдненням на офіційному сайті Банку. Передбачено перехід з  тарифних пакетів «Депозитний» та «Розрахунковий» на пакет «Абсолютний», за умови доплати різниці між їх вартістю, при цьому строк дії пакету продовжується на 1 рік з дня переходу. По закінченню строку дії пакету та, у разі якщо його власник не подовжив дію пакету на наступний рік та не здійснив відповідної оплати, всі банківські послуги надаються Клієнту згідно базових тарифів Банку;

2- придбання пакету дає змогу його власнику перевести діючі рахунки, які передбачені п 2.1. на обслуговування за тарифами пакету з обов’язковим дотриманням вимоги «одна валюта – один рахунок», відкриття додаткових  рахунків понад обмежень встановлених даними пунктами  відбувається згідно окремого Договору, який оформлюється на строк дії пакету банківських послуг;

3- крім коштів, які надійшли на поточний рахунок у вигляді готівки,  відсотків за ощадним/депозитним рахунками, в тому числі коштів, які були зараховані після проведення безготівкової конвертації іноземної валюти  на МВРУ;

4- перекази на власні рахунки Клієнта в межах Банку, крім переказів в національній валюті на власні карткові рахунки, здійснюються безкоштовно;

5- відкриття рахунку та випуск карток здійснюються за замовленням Клієнта. Безоплатне оформлення страхового посвідчення не здійснюється;

6- перекази на власні рахунки Клієнта в межах Банку здійснюються безкоштовно;

7- знижка не розповсюджується на оренду сейфу на відділенні №78.


В межах тарифних пакетів  «Депозитний» та «Абсолютний» може бути встановлений кредитний ліміт за кредитною програмою «Екстра гроші» за умови розміщення депозиту.

 

Базові тарифи на послуги ПАТ «Діамантбанк», що надаються фізичним особам