en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Ідентифікація клієнтів

Шановні Клієнти!

 

Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» (далі – Банк) висловлює Вам свою повагу та розраховує на Ваше сприяння в частині виконання Банком вимог Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про банки і банківську діяльність», а також «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року N 417 (надалі – Постанова), згідно яких банк зобов`язаний ідентифікувати Клієнтів Банку, а також проводити періодичне уточнення інформації щодо їх ідентифікації та проведення (уточнення) оцінки фінансового стану. Згідно з Постановою Банк зобов‘язаний провести ідентифікацію всіх Клієнтів з дотриманням її норм.

 

Відповідно до вищевикладеного, просимо Вас звернутися до обслуговуючого Вас відділення Банку для уточнення інформації щодо ідентифікації та оцінки фінансового стану.

 

Для юридичних осіб (в т.ч. представництв юридичних осіб) просимо надати засвідчені підписом уповноваженої особи і печаткою Вашого підприємства (за наявності) документи:

  1. Опитувальний лист для юридичних осіб (завантажити) / для представництв юридичних осіб (завантажити)
  2. Інформацію про Структуру власності (завантажити)
  3. Копії фінансової звітності за останній звітній період (Форму №1/№1м (Баланс) та Форму №2/2м (Звіт про фінансові результати) з відміткою уповноваженого органу про отримання, або з роздрукованою копією квитанції (тікета), що підтверджує факт її подання (якщо звітність надається в електронному вигляді) (лише для юридичних осіб-резидентів України)
  4. Відомості про Наглядову/Спостережну раду та її склад (завантажити)

 

Для фізичних осіб-підприємців просимо надати засвідчені Вашим підписом  або уповноваженої особи (згідно наданої до Банку картки із зразками підписів) і  печаткою (за наявності) документи:

  1. Опитувальний лист (завантажити)
  2. Копії фінансової звітності за останній звітній період з відміткою уповноваженого органу про отримання, або з роздрукованою копією квитанції (тікета), що підтверджує факт її подання (якщо звітність надається в електронному вигляді)

 

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з нормами чинного законодавства України, Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) з Клієнтом та закрити поточний рахунок, якщо операції за таким рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів, та у випадках неможливості здійснення ідентифікації та/або верифікації  (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників) Клієнта.

 

З надією на порозуміння та подальшу плідну співпрацю.

 

З повагою,

Діамантбанк