en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (09.09.2013 р.)

 1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23362711

1.4. Місцезнаходження емітента

04070 м.Київ Контрактова площа, 10А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 490-83-96 (044) 490-83-96

1.6. Електронна поштова адреса емітента

sdv@diamantbank.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.diamantbank.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

Згідно листа Національного банку України від 03.09.2013р. за №41-112/1134 та відповідно до рішення Спостережної Ради ПАТ "Діамантбанк" від 24.07.2013р., протокол №07-2013/21 Ходачук Олег Миколайович вступив на посаду Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" (наказ №526-к від 09.09.2013р.)

Посадова особа Ходачук Олег Миколайович ( Згода про надання паспортних даних не надана), призначена на посаду Голови Правління.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки згідно Статуту.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник Голови Правління ПАТ "КБ "Хрещатик".

 

Рішення про звільнення Першого Заступника Голови Правління Войтухова Дмитра Євгеновича з посади Виконуючого обов'язки Голови Правління прийнято на підставі  рішення Спостережної Ради ПАТ "Діамантбанк" від 24.07.2013р., протокол №07-2013/21.

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу № 527-к від 09.09.2013р.

Посадова особа Войтухов Дмитро Євгенович (Згода на розкриття паспортних даних не надана), яка займала посаду Виконуючого обов'язки Голови Правління, звільнена.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 місяці.

 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Правління

 Ходачук О.М.

09.09.2013р.