en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (04.12.2013 р.)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23362711

1.4. Місцезнаходження емітента

04070 м.Київ Контрактова площа, 10А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 490-83-96 (044) 490-83-96

1.6. Електронна поштова адреса емітента

sdv@diamantbank.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.diamantbank.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято на підставі заяви Ващилко Т.Л. від 27.11.2013р. Спостережною радою ПАТ "Діамантбанк" від  29.11.2013р., протокол № 11-2013/42.

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу про звільнення №728-К від 02.12.2013р. Дата звільнення - 04.12.2013р.

Посадова особа Ващилко Тетяна Леонідівна (Згода про надання паспортних даних не надана), яка займала посаду Заступник Голови Правління, звільнена.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

На місце звільненої посадової особи нікого не призначено.

 

 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Правління

 Ходачук О.М.

04.12.2013р.