en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (24.07.2013 р.)

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

23362711

1.4. Місцезнаходження емітента 

04070 м.Київ Контрактова площа, 10А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

(044) 490-83-96 (044) 490-83-96

1.6. Електронна поштова адреса емітента 

sdv@diamantbank.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 

www.diamantbank.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення 

Рішення про призначення прийнято Спостережною радою ПАТ "Діамантбанк" 24.07.2013 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Спостережної ради ПАТ "Діамантбанк" (протокол № 07-2013/21 від 24.07.2013р.).

Посадова особа Ходачук Олег Миколайович ( Згода про надання паспортних даних не надана), призначена на посаду Голова Правління.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки згідно Статуту.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник Голови Правління ПАТ "КБ "Хрещатик".

 

До прийняття рішення Національним банком України про погодження призначення Ходачука Олега Миколайовича на посаді Голови Правління ,  Перший Заступник Голови Правління  - Войтухов Дмитро Євгенович продовжуватиме виконувати обов'язки Голови Правління ПАТ "Діамантбанк".

 

 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

3.2.

Виконуючий обов'язки Голови Правління Войтухов Д.Є. 

25.07.2013р.