en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (16 липня 2013)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23362711

1.4. Місцезнаходження емітента

04070 м.Київ Контрактова площа, 10А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 490-83-96 (044) 490-83-96

1.6. Електронна поштова адреса емітента

sdv@diamantbank.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.diamantbank.ua

1.8. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення (зняття виконання обов'язків Голови Правління ПАТ "Діамантбанк") прийнято Спостережною радою ПАТ "Діамантбанк" 16.07.2013 р.

Звільнення від виконання обов'язків Голови Правління ПАТ "Діамантбанк") виконано на підставі Рішення Спостережної ради ПАТ "Діамантбанк" (протокол засідання № 166 від 16.07.2013 р.).

Посадова особа Заступник Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" Заєц Валерій Анатолійович (Згода про надання паспортних даних не надана), яка виконувала обов'язки  Голови Правління, звільнена від виконання обов'язків Голови Правління.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа виконувала обов'язки Голови Правління: 1день.

Виконуючим обов'язки Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" призначено Першого Заступника Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" Войтухова Дмитра Євгеновича.

Рішення про призначення виконуючим обов'язки Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" прийнято Спостережною радою ПАТ "Діамантбанк"  16.07.2013 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Спостережної ради ПАТ "Діамантбанк" (протокол № 166 від 16.07.2013 р).

Посадова особа Перший Заступник Голови Правління ПАТ "Діамантбанк"  Войтухов Дмитро Євгенович (Згода про надання паспортних даних не надана), призначена виконуючим обов'язки Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" з 16.07.2013 р.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який призначено особу: не визначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Перший Заступник Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" протягом 7 років та 1 місяця.

 

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Виконуючий обов'язки Голови Правління

 

 

 

Войтухов Д.Є.

 

 

 

 

 

17.07.2013 р.