en

+380 (97) 517-78-84

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (15.07.2013 р.)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23362711

1.4. Місцезнаходження емітента

04070 м.Київ Контрактова площа, 10А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 490-83-96 (044) 490-83-96

1.6. Електронна поштова адреса емітента

sdv@diamantbank.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.diamantbank.ua

1.8. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

Рішення про призначення (поновлення на посаді) прийнято Спостережною радою ПАТ "Діамантбанк" 15.07.2013 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Спостережної ради ПАТ "Діамантбанк" (протокол засідання Спостережною ради ПАТ "Діамантбанк" № 165 від 15.07.2013 р.) та на підставі наказу про поновлення на посаді № 398-К від 15.07.2013 р.

Посадова особа Войтухов Дмитро Євгенович (Згода про надання паспортних даних не надана) поновлена на посаді Перший Заступник Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" з 05.07.2013 р.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який призначено особу: не визначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Перший Заступник Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" протягом строку 7 років та 1 місяця.

 

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Виконуючий обов'язки Голови Правління

 

 

 

Заєц В.А.

 

 

 

 

 

15.07.2013 р.