en

+380 (97) 517-78-84

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (15 квітня 2014)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк"

2. Код за ЄДРПОУ

23362711

3. Місцезнаходження

04070 м.Київ Контрактова площа, 10А

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 580-23-84 (044) 580-23-84

5. Електронна поштова адреса

sdv@diamantbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

https://diamantbank.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів, які відбувалися 11 квітня 2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Керезь Ігор Михайлович (згода на розкриття паспортних даних не надана), яка займала посаду Голови Спостережної ради, звільнена.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів, які відбувалися 11 квітня 2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Щукін Андрій Вікторович (згода на розкрття паспортних даних не надана), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів, які відбувалися 11 квітня 2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Циганенко В'ячеслав Вікторович ( згода на розкриття паспортних даних не надана), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які відбувалися 11 квітня 2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Керезь Ігор Михайлович (згода на розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду Голова Спостережної ради.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:КУА «Максфілд Ассет Менеджмент», посада – Генеральний директор (2006 - по 2009); «Адвокатська компанія «Керезь, Щукін та Соткілава», посада – Заступник директора (2009 – по теперішній час); ПП «ВЕКТОР ПЛЮС» посада – директор (2009 – по теперішній час); ТОВ «Росукрінвест» посада – генеральний директор (2010 – по теперішній час).

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які відбувалися 11 квітня 2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Щукін Андрій Вікторович ( згода на розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:Адвокатська компанія «Керезь, Щукін та Соткілава» посада – директор (2001 – по теперішній час); ТОВ «Інтер-Вент» посада – директор (2013 – по теперішній час); ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «ММП+» посада – директор (2007 - по теперішній час); ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «ММП ІНВЕСТ» посада – директор (2008 - по теперішній час).

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які відбувалися 11 квітня 2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Циганенко В'ячеслав Вікторович (згода на розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ЗАТ «Бринкфорд», директор (2007 – по теперішній час); ТОВ «Техно-Інвест», директор (2013 – по теперішній час)

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які відбувалися 11 квітня 2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Доросевич Сергій Георгійович (згода на розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ЗАТ «Бринкфорд», заступник директора (2007-2010); ДП «Голдфілд-Фінанс», директор (2011); ЗАТ «Бринкфорд», заступник директора (2011- по теперішній час).

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які відбувалися 11 квітня 2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Куцан Дмитро Миколайович (згода на розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ЗАТ «Бринкфорд», економіст (2005-2013); ДП «Штоєрман – Україна ГмбХ», директор (2013 – по теперішній час); ДП «Укрметімпекс», директор (2013 – по теперішній час).

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які відбувалися 11 квітня 2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Сіра Світлана Анатоліївна (згода на розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: на три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ «КЕРЕЗЬ, ЩУКІН ТА СОТКІЛАВА», головний бухгалтер (2006 - по теперішній час); Підприємство з 100% іноземним капіталом «Дарілл (Україна) Лімітед», директор (2006 - по теперішній час).

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                                                                     Ходачук О.М.