en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (12.07.2013 р.)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23362711

1.4. Місцезнаходження емітента

04070 м.Київ Контрактова площа, 10А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 490-83-96 (044) 490-83-96

1.6. Електронна поштова адреса емітента

sdv@diamantbank.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.diamantbank.ua

1.8. Вид особливої інформації:

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято на підставі заяви Рибалкіна Олександра Володимировича про звільнення з займаної посади  12.07.2013 р. за угодою сторін згідно з п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостережної ради ПАТ "Діамантбанк" (протокол засідання № 164 від 12.07.2013 р.).

Посадова особа Рибалкін Олександр Володимирович (Згода про надання паспортних даних не надана), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 років та 4 місяці.

Обов'язки Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" покладено на Заступника Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" Зайца Валерія Анатолійовича з 15.07.2013 р.

Рішення про покладення обов'язків Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" на Заступника Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" Зайца Валерія Анатолійовича з 15.07.2013 р. прийнято рішенням Спостережної ради ПАТ "Діамантбанк".

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Спостережної ради ПАТ "Діамантбанк" (протокол засідання Спостережної ради ПАТ "Діамантбанк" № 164 від 12.07.2013 р.

На посадову особу Зайца Валерія Анатолійовича (Згода про надання паспортних даних не надана) покладено виконання обов'язків Голови Правління ПАТ "Діамантбанк".

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який призначено особу: не визначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник Голови Правління ПАТ "Діамантбанк" протягом 7 років та 1 місяця.

 

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Виконуючий обов'язки Голови Правління

 

 

 

Заєц В.А.

 

 


 

 

15.07.2013