en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Авалювання векселів

Наші переваги – індивідуальний підхід при розгляді кожної заявки, оперативність розгляду, консалтингові послуги при емісії, обігу та погашенні векселів.

 

Блок документації про юридичний статус контрагента
 
 1. Анкетний лист та Заявка встановленого зразка.
 2. Копії установчих документів* (установчий договір, статут).
 3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію *.
 4. Виписка з ЄДР про осіб які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності. 
 5. Лист про відсутність змін в установчих документах (із зазначенням конкретної дати).
 6. Довідка з державної податкової інспекції про взяття підприємства на облік.
 7. Картка зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера *.
 8. Накази (протоколи) про призначення керівників (директор, головний бухгалтер).
 9. Копії паспортів та довідок про присвоєння коду платника податків керівників, засновників (засвідчені власниками з написом «Відповідає оригіналу» та зазначенням дати).
 10. Протокол вищого органу підприємства відносно укладення угоди.

 

 

Блок фінансової документації емітента цінних паперів
 
 1. Довідка про рух грошових коштів по рахункам в банках за останні дванадцять календарних місяців з розбивкою по місяцям.
 2. Баланси та звіти про фінансові результати за останні чотири звітних періоди (копії необхідно знімати з екземплярів, на яких стоїть штамп управління статистики про прийом звітності).
 3. Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості станом на останню звітну дату та можливу поточну, але не старіше 10 днів за банківською формою.
 4. Довідка про наявність/відсутність заборгованості перед бюджетом.
 5. Копія декларації про прибуток контрагента (з оригіналу, що містить відмітку податкового органу про прийняття) за останній звітний період, завірена печаткою та підписом керівника і головного бухгалтера.
 6. Довідки з банків, де відкриті поточні рахунки про наявність або відсутність діючих кредитних договорів, договорів факторингу, лізингу, заборгованості по кредитам, факторингу, лізингу. (При наявності діючих угод обов'язкове зазначення в довідках якість обслуговування боргу).
 7. Довідки про надані контрагентом поруки, гарантії тощо (або про їх відсутність), станом на дату запиту з копіями відповідних договорів поруки, гарантії тощо.
 8. Розшифровка статей балансу станом на останню звітну дату, оборотно-сальдова відомість за останні три місяці помісячно по основних статтях балансу.
 9. Копія ПДВ-декларації за шість останніх періодів (для авалювання податкових векселів).
 10. За наявності збитків – роз'яснення та причини.

 

 

Інші документи
 
 1. Копії зовнішньоекономічних контрактів (для авалювання податкових векселів)

 

 

 

* клієнти, які не мають поточного рахунку в Діамантбанку, надають нотаріально посвідчені копії. Клієнти Банку надають копії, які завірені підписом та печаткою юридичної особи.

 

Всі копії документів мають бути засвідчені підписом вповноваженої посадової особи позичальника з указівкою посади, прізвища, дати, нанесенням напису «Відповідає оригіналу» та завірені печаткою (якщо не вимагається інший спосіб засвідчення). Особисті документи фізичних осіб та уставні документи підприємства надаються в оригіналах для перевірки. Не засвідчені належним чином документи до розгляду не приймаються.