en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

До уваги Емітентів та Депонентів, які мають рахунки у цінних паперах у ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

27.06.2017

Повідомлення про початок процедури припинення діяльності депозитарної установи


 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» (код ЄДРПОУ 23362711, 04070, м. Київ, Контрактова площа 10-А, тел. 044 490-83-83, u3748@diamantbank.ua, Ліцензія на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія та номер: АЕ № 286636), керуючись вимогами пункту 8 розділу ІІ Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР № 431 від 08.04.2014р. (далі-Положення) у зв’язку з вiдкликанням банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» (Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 22 червня 2017 року № 394-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» та рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб № 2663 вiд 23 червня 2017 року «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та делегування повноважень лiквiдатору банку») повідомляє про початок припинення депозитарної діяльності з 26 червня 2017 р.

 

З 26 червня 2017 р. Депозитарна установа припиняє здійснення облікових операцій на рахунках у цінних паперах на підставі пункту 6 розділу ІІ Положення.

 

Емітентам, які уклали з ПАТ «ДІАМАНТБАНК» договори про відкриття/обслуговування рахунків, відповідно до вимог пункту 12 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, необхідно обрати нову депозитарну установу для відкриття/обслуговування рахунків власників.

 

Депонентам, які уклали з ПАТ «ДІАМАНТБАНК» договори про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах, необхідно закрити рахунки в цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів. У разі незакриття рахунків протягом 60 календарних днів з дати початку припинення Депозитарною установою депозитарної діяльності, цінні папери, права на які обліковуються на таких рахунках будуть надалі обліковуватися на рахунку в цінних паперах, який залишається після припинення Депозитарною установою депозитарної діяльності, в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію, для обліку цінних паперів депонентів, що не закрили свої рахунки в установленому порядку. Управління цим рахунком здійснюватиме уповноважений на зберігання.

 

Виконання операцій за рахунками в цінних паперах буде призупинено до моменту звернення цих власників до уповноваженого на зберігання щодо переказу належних їм цінних паперів до обраної ним депозитарної установи.

 

Довідкова інформація за номером 0-800-308-303– контакт-центр ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».Контакти для представників ЗМІ:

 

E-mail: PR@diamantbank.ua

 

 
0-800-308-303