en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

ОГОЛОШЕННЯ ФОНДУ ПРО ПОЧАТОК ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ СЕРЕД ПОПЕРЕДНЬО КВАЛІФІКОВАНИХ ОСІБ

05.05.2017

ОГОЛОШЕННЯ ФОНДУ ПРО ПОЧАТОК ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ СЕРЕД ПОПЕРЕДНЬО КВАЛІФІКОВАНИХ ОСІБ, ЗАЦІКАВЛЕНИХ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ВИВЕДЕННІ З РИНКУ ПАТ «ДІАМАНТБАНК» у способи, передбачені п. 2-5 ч. 2 ст. 39 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

 

На підставі рішення Правління Національного банку України від 24 квітня 2017 року №264-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 24 квітня 2017 року № 1684 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

 

У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку попередньо кваліфікованих осіб, що зацікавлені бути залученими до виведення неплатоспроможного банку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» з ринку.

 

Фонд пропонує попередньо кваліфікованим особам такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

 

Загальні дані про діяльність неплатоспроможного банку та показники його фінансового стану наведені на сторінці банку в мережі Інтернет: diamantbank.ua.

 

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 21.04.2017 за даними звітності неплатоспроможного банку складала 1,3 млрд. грн.

 

Вимоги до потенційних учасників конкурсів

Відкритий конкурс з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, передбачені пунктами 2, 3, 4 та 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), проводиться серед попередньо кваліфікованих осіб, включених на відповідний спосіб Національним банком України до переліку попередньо кваліфікованих осіб у порядку, передбаченому постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 942 «Про затвердження Положення про порядок попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, та погодження набуття ними участі в банках».

 

Попередньо кваліфікована особа (приймаючий банк), яка планує взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у способи, передбачені пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону, має подати до Фонду документи, визначені умовами конкурсу з виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, передбачені пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону (додаються).

 

Попередньо кваліфікована особа, яка планує брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у способи, передбачені пунктами 4 та/або 5 частини другої статті 39 Закону, має подати до Фонду документи, визначені умовами конкурсу з виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, передбачені пунктами 4 та/або 5 частини другої статті 39 Закону (додаються).

 

Подання особою пакету документів до Фонду свідчить про її намір та згоду взяти участь у конкурсі на умовах, визначених Фондом.

 

Порядок ознайомлення з інформацією щодо неплатоспроможного банку визначено в умовах конкурсу.

 

Наявна можливість самостійного вибору учасником відкритого конкурсу груп активів неплатоспроможного банку серед тих, які пропонується передати приймаючому або перехідному банку.

 

Адреса, за якою приймаються документи: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

 

Умови відкритого конкурсу серед попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених взяти участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» у способи, передбачені пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону, наведено за наступним посиланням.


Умови відкритого конкурсу серед попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених взяти участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» у спосіб, передбачений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону, з особливостями, встановленими пунктом 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, наведено за наступним посиланням.


Умови відкритого конкурсу серед попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених взяти участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» у спосіб, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, наведено за наступним посиланням.Контакти для представників ЗМІ:

 

E-mail: PR@diamantbank.ua

 

 
0-800-308-303