en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Про проведення відкритих торгів (аукціону) 12.10.2018

19.09.2018

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» 12.10.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F42GL34077 Права вимоги за 3 (трьома) договорами кредитної лінії, укладеними із 2 (двома) юридичними особами, а саме: Укладені із 1 (першою) юридичною особою: 1. Договір про надання кредиту у формі овердрафту №097 від 01.04.2011, із забезпеченням; Укладені із 2 (другою) юридичною особою: 1. Договір кредитної лінії № 541 від 29.12.2008, із забезпеченням; 2. Договір кредитної лінії № 425 від 07.05.2008, із забезпеченням. Забезпечення за договором про надання кредиту у формі овердрафту №097 від 01.04.2011: 1. Фінансова порука 2 (двох) фізичних осіб та 3 (трьох) юридичних осіб. Забезпечення за договором кредитної лінії № 541 від 29.12.2008: 1. Дві земельні ділянки, 0,08 га. кожна, що розташовані за адресою м. Запоріжжя, вул. Донецька/Набережна. Іпотекодавцями є 2 (дві) фізичні особи, а саме перша фізична особа є іпоткодвцем по першій земельній ділянці, друга фізична особа - по другій земельній ділянці. 2. Фінансова порука 2 (двох) фізичних осіб та 1 (одної) юридичної особи. Забезпечення за договором кредитної лінії № 425 від 07.05.2008: 1. Фінансова порука 1 (одної) фізичної особи та 1 (одної) юридичної особи. 12.10.2018 - 6488862,4 1297772,48 187487
F42GL34078 Майнові права за договором про надання кредиту в формі овердрафту №650 від 12.11.2009, укладений з юридичною особою, без забезпечення. 12.10.2018 - 291216,97 58243,39 187488
F42GL34079 Майнові права за договором кредитної лінії №11 від 17.05.2011, укладений з юридичною особою, без забезпечення. 12.10.2018 - 24692885,75 4938577,15 187489
F42GL34080 Майнові права за договором кредитної лінії №463 від 13.06.2013, укладений з юридичною особою, із забезпеченням. Забезпечення за договором кредитної лінії №463 від 13.06.2013: 1. Товари в обороті, а саме шкірсировина (виросток, опойок, напівшкірник, ялівка, бичина, спілок). Адреса місця розташування: 56500, Миколаївська обл., місто Вознесенськ, вулиця Жовтневої Революції. Заставодавцем є Позичальник. 2. Майнові права на отримання грошових коштів за контрактом. Адреса місця розташування: 56500, Миколаївська обл., місто Вознесенськ, вулиця Жовтневої Революції. Заставодавцем є Позичальник. 3. Фінансова порука 1 (одної) юридичної особи та 1 (одної) фізичної особи. 12.10.2018 - 5816821,65 1163364,33 187490
F42GL34081 Майнові права за договором кредитної лінії №621 від 31.07.2009, укладений з юридичною особою, без забезпечення. 12.10.2018 - 212803,85 42560,77 187491
F42GL34082 Майнові права за 2 (двома) договорами кредитної лінії, укладеними із 1 (одною) юридичною особою, а саме: 1. Договір кредитної лінії №542 від 16.01.2009, , із забезпеченням; 2. Договір кредитної лінії №596 від 12.06.2009, без забезпечення. Забезпечення за договором кредитної лінії №542 від 16.01.2009: 1. Фінансова порука 1 (одної) юридичної особи. 12.10.2018 - 1424030,36 284806,07 187492

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 2053 від 14.09.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua;

2) ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ПАТ "Діамантбанк" м.Київ вул.Дегтярівська 48 kav@diamantbank.ua [ mailto:kav@diamantbank.ua ] тел: (044) 580-27-47

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Ілюхін Олександр Юрійович провідний професіонал відділу супроводження та реалізації активів ПАТ "Діамантбанк" e-mail: IliukhinOleksandrY@diamantbank.ua (044)-580-27-47

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

12.10.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 12.10.2018 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

12.10.2018 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

Публічні паспорти активів: ППАКонтакти для представників ЗМІ:

 

E-mail: PR@diamantbank.ua

 

 
0-800-308-303