en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Про проведення відкритих торгів (аукціону) 03.09.2018

08.08.2018

АСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» 03.09.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F42GL31567 Права вимоги за договором кредитної лінії, укладеним з юридичною особою, а саме: Договір кредитної лінії №386 від 29.03.2013, із забезпеченням. Забезпечення за договором №386 від 29.03.2013 року: 1. Майнові права (права вимоги), котрі полягають у праві вимагати від ДП здійснення оплати за поставлений товар: передачі механічні загального машинобудівельного призначення (вузли до млина, зубчастий вінець). Заставодавцем є Позичальник. 2. Майнові права (права вимоги), котрі полягають у праві вимагати від ДП здійснення оплати за виконані роботи «Прийом промивальних вод насосної станції №4 НСФ-4КП в стару чашу хвостохранилища ГМЗ у балці "Щ". Нагірний канал від ПК6 до ПК10,5». Заставодавцем є Позичальник. 3. Майнові права (права вимоги), котрі полягають у праві вимагати від ДП здійснення оплати за виконані роботи по капітальному ремонту покрівлі і приміщень їдальні у будівлі ДП. Заставодавцем є Позичальник. 4. Майнові права (права вимоги), котрі полягають у праві вимагати від ДП здійснення оплати за виконані роботи по ДП. Хвостохранилище ГМЗ у балці "Щ". Стара чаша. Насосна станція оборотного водопостачання. Будівництво водовода В- 4 з поліетиленових труб. Заставодавцем є Позичальник. 5. Майнові права (права вимоги), котрі полягають у праві вимагати від ДП здійснення оплати за виконані роботи по облаштуванню скатної покрівлі у будівлі ДП. Заставодавцем є Позичальник. 6. Майнові права (права вимоги), котрі полягають у праві вимагати від ДП здійснення оплати за виконані роботи по ДП. Хвостохранилище ГМЗ у балці "Щ". Будівництво до відмітки гребеня 138,3м. Залишкові об`єми. Будівництво нагірного каналу від ПК0 до ПК6. Заставодавцем є Позичальник. 7. Майнові права (права вимоги), котрі полягають у праві вимагати від ДП здійснення оплати за виконані роботи по ДП. Підприємство на базі Н-К родовища. 1-а черга будівництва. Майданчик руника. Автотранспортний цех. Заставодавцем є Позичальник. 8. Майнові права (права вимоги), котрі полягають у праві вимагати від ДП здійснення оплати за виконані роботи по «Реконструкції і розширення відсічних гребель "старої" чаші хвостохранилища у б. "Щ" ДП до відмітки 141,5м. Перша черга будівництва. Розподільний пульпопровід». Заставодавцем є Позичальник. 9. Майнові права (права вимоги), котрі полягають у праві вимагати від ДП здійснення оплати за виконані проектні роботи. Заставодавцем є Позичальник. 10. Порука юридичної особи ТОВ. Порука по зобов`язанням по поверненню суми кредиту та нарахованих процентів в сумі не більше 16 000 000,00 грн. 03.09.2018 - 11419325,86 2283865,17 185343
F42GL31568 Права вимоги за договором про надання кредиту у формі овердрафту, а саме: Договір про надання кредиту у формі овердрафту №531 від 27.08.2013, із забезпеченням. Забезпечення за договором №531 від 27.08.2013року: 1. Товари в обороті, а саме шпали дерев`яні - 3634 шт. Адреса місця розташування: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Окружна. Заставодавцем є позичальник. 2. Порука фізичної особи. Поручитель відповідає перед Кредитором у повному обсязі. 03.09.2018 - 497993,49 99598,7 185344

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 1815 від 03.08.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua;

2) ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ПАТ "Діамантбанк" м.Київ вул.Дегтярівська 48 kav@diamantbank.ua [ mailto:kav@diamantbank.ua ] тел: (044) 580-27-47

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Ілюхін Олександр Юрійович провідний професіонал відділу супроводження та реалізації активів ПАТ "Діамантбанк" e-mail: IliukhinOleksandrY@diamantbank.ua (044)-580-27-47 в.н. 100-410

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

03.09.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 03.09.2018 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

03.09.2018 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

Публічні паспорти активів:

ППА_386_29.03.2013

ППА_531_27.08.2013Контакти для представників ЗМІ:

 

E-mail: PR@diamantbank.ua

 

 
0-800-308-303