Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

Внесення змін до відомостей, що містяться у реєстрі учасників Фонду

У випадку виникнення змін до відомостей, які містяться в реєстрі учасників Фонду, учасник Фонду, включаючи перехідний банк, створений відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін:

1) повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення в електронному вигляді засобами електронного зв'язку Національного банку України за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду;

2) додати скановані копії документів, які підтверджують зазначені зміни (в разі зміни відомостей про керівників банку);

3) додати таблицю в електронному вигляді в форматі файла excel щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (подається за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду).

Копії документів, які підтверджують зміни, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та відбитком печатки учасника Фонду (за наявності).

У разі заміни Національним банком України банківської ліцензії, учасник Фонду також надає Фонду засвідчену в нотаріальному порядку її копію.

При цьому Фонд здійснює переоформлення Свідоцтва учасника Фонду. Нове Свідоцтво учасника Фонду видається учаснику Фонду після або одночасно з поверненням попереднього Свідоцтва учасника Фонду.

У разі зміни:

  • коду банку (МФО)
  • номера кореспондентського рахунку банку в Національному банку України
  • адреси абонента електронної пошти Національного банку України
  • зміни місцезнаходження учасника Фонду.

Учасник Фонду зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду.

У разі зміни місцезнаходження та/або найменування учасника Фонду надається код доступу для перегляду зазначених змін на офіційному ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Датою виникнення змін щодо відомостей про місцезнаходження та найменування учасника Фонду є дата державної реєстрації Статуту учасника Фонду у новій редакції.

У разі змін інформації щодо материнської компанії та/або її рейтингів, наведених у додатку 5 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду, учасник Фонду зобов'язаний надати до Фонду інформацію щодо таких змін протягом 30 календарних днів з дати їх виникнення у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду.

Датою виникнення змін щодо відомостей про призначення/переведення/звільнення голови правління (ради директорів) учасника Фонду, або виконуючих обов'язки голови правління (ради директорів), або уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, заступників голови правління (ради директорів), головного бухгалтера учасника Фонду або виконуючого обов'язки головного бухгалтера, членів правління (ради директорів) учасника Фонду, членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду є дата, вказана у розпорядчому документі, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення, або дата фактичного початку виконання посадових обов'язків у повному обсязі (якщо заступлення кандидатів на посади потребує погодження з Національним банком України).

Датою подання відомостей учасником Фонду до Фонду є:

1) у разі надання відомостей безпосередньо до Фонду - дата реєстрації у Фонді;

2) у разі надходження відомостей поштою - дата за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника / дата квитанції.

Відомості, що подаються до Фонду, мають містити достовірну та повну інформацію на дату їх подання.

Детальна інформація знаходиться за посиланням: