Реєстр файлів звітності Фонду

Реєстр файлів звітності Фонду діє згідно з Правилами подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 18 червня 2020 року №1158, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 р. за № 831/35114 зі змінами (далі - Правила подання звітності №1158).

В Реєстрі файлів звітності Фонду розміщується, затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду від 10.09.2020 №1666 (із змінами затвердженими рішеннями виконавчої дирекції Фонду від 29.10.2020 №1902, від 15.07.2021 №729 та від 30.09.2021 № 1006) інформація:

 • про XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм / файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду, та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження, згідно пункту 9 розділу ІІ  Правил подання звітності №1158 (1. Форми/файли звітності у форматі XML);
 • про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "PPP" звітних файлів H (для файла_RC) та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження, згідно пункту 10 розділу ІІ  Правил подання звітності №1158 (2. Звітний файл_RС).

Рішеннями виконавчої дирекції Фонду від 15.07.2021 № 729 та від 30.09.2021 №1006 встановлено:

 • рішення виконавчої дирекції Фонду від 29.07.2021 № 768, від 12.08.2021 № 813 та від 26.08.2021 № 874 втратили чинність; 
 • в описах складових кодів показників для файлів GLLX та GCCX суми залишків за балансовими рахунками 3302, 3308, 3312, 3318 використовуються з 01.07.2021 по 04.08.2021 (включно) в частині, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;
 • в описах складових кодів показників для файлів GBBX, GDDX, GLLX та GCCX з датою запровадження 01.02.2022 додається балансовий рахунок 2909 та суми залишків, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад» починають використовуватись з 01.02.2022.

Перша звітна дата для файлів, які формуються за описами в яких додано балансовий рахунок 2909, така:

 • файл GDDX (щоденний) – станом на 02.02.2022;
 • файл GDDX (щодекадний) – станом на 11.02.2022;
 • файл GBBX (щомісячний) – станом на 01.03.2022;
 • для файлів GLLX та GССX (щоквартальні) – станом на 01.04.2022 (за І квартал 2022 року).

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.09.2021 №1006 встановлено тестовий період до 31 березня 2022 року (включно) для складання та подання всіма учасниками Фонду таких форм/файлів звітності:

 • файли GBBX та GDDX (з урахуванням рішення виконавчої дирекції Фонду від 12.08.2021 №813 для цих файлів тестовий період встановлений та діє починаючи з 16.08.2021);
 • файл звітності GLLX (за ІІІ квартал 2021 року) складений за описом, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду від 15.07.2021 №729;
 • файл звітності GCCX (за ІІІ квартал 2021 року) складений за описом, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду від 15.07.2021 №729 (наразі не подається).

Звітність у форматі XML подається банками через промисловий вебпортал Фонду (централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Фонду (портал звітності Фонду), яке розміщене за посиланням https://report.fg.gov.ua).

В разі потреби банки мають можливість тестувати подання файлів звітності Фонду у форматі XML через тестовий портал звітності Фонду (https://test-report.fg.gov.uа).


Реєстр файлів звітності Фонду

1. Форми/файли звітності у форматі XML

(XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду)

Файл
Назва файла / форми звітності
Опис складових кодів показників для форм/файлів звітності, за датою розміщення
Опис контролів для форм/файлів звітності, за датою розміщення
XSD-схема, за датою розміщення
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)
GBBX
Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф
16.07.2021
(16.08.2021)
*рахунки 3302, 3308, 3312, 3318 не використовувати
30.10.2020
(30.11.2020)
30.10.2020
(30.11.2020)
06.10.2021
(01.02.2022)
GDDX
Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф
16.07.2021
Dscr_GBBX_GDDX.xlsx  (16.08.2021)
* рахунки 3302, 3308, 3312, 3318 не використовувати
30.10.2020
(30.11.2020)
30.10.2020
(30.11.2020)
06.10.2021
Dscr_GBBX_GDDX.xlsx   (01.02.2022)
GCCX


Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


16.07.2021
(16.08.2021)
** рахунки 3302, 3308, 3312, 3318 використовувати з 01.07.2021 по 04.08.2021 (включно)
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)


06.10.2021
(01.02.2022)
GLLX


Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


16.07.2021
(16.08.2021) 
** рахунки 3302, 3308, 3312, 3318 використовувати з 01.07.2021 по 04.08.2021 (включно)
11.09.2020
(12.10.2020)
30.10.2020
(30.11.2020)
06.10.2021
(01.02.2022)
GVVX
Звітний файл «V» – Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)

* - в описах складових кодів показників для форм/файлів звітності GBBX та GDDX, які діють з 16.08.2021, балансові рахунки 3302, 3308, 3312, 3318 не використовуються;

** - в описах складових кодів показників для форм/файлів звітності GLLX та GCCX, які діють з 16.08.2021, суми залишків, які відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», за балансовими рахунками 3302, 3308, 3312, 3318 використовуються з 01.07.2021 по 04.08.2021 (включно).

2. Звітний файл_RС

(інформація про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "PPP" звітних файлів H (для файла_RC) та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження)


Назва файла/форми звітності
Описи інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень)
Контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень)
Дата розміщення
Файл
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл
(дата запровадження)
файл_RС
Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC»
16.07.2021
(16.08.2021)
16.07.2021
(16.08.2021)