Інформування вкладників

На виконання пункту 13 частини другої статті 4 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) Фондом розроблена Інструкція про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників (далі - Інструкція).

З 02.01.2020 набула чинності нова редакція Інструкції, затверджена рішення виконавчої дирекції Фонду від 10.10.2019 № 2605 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.12.2019 за № 1260/34231.

Інструкцією визначено заходи Фонду щодо захисту прав та законних інтересів вкладників, права та обов’язки вкладників та банків в частині системи гарантування вкладів фізичних осіб, заходи контролю Фонду за дотриманням банками вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

За детальною інформацією щодо дотримання вимог Інструкції можна звертатись до Відділу захисту прав вкладників за номером телефону: +38 (044) 333-35-96 або на адресу електронної пошти: cn-vzpv@fg.gov.ua.


ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ: