Вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до пов’язаних з АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» осіб

08.10.2021

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) відповідно до приписів частини шостої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) вимагає від керівників, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників (далі пов’язаних осіб) АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20280450) надати Фонду у термін до 15 листопада 2021 року в письмовій формі і повному обсязі: 

 • відомості про належне пов’язаній особі (набуте на території України та за її межами) майно (активи) та накладені на нього (них) обтяження;
 • інформацію про зобов’язання пов’язаних осіб. 

Вимога Фонду, зокрема, стосується надання інформації про:

 • об'єкти нерухомості, належні пов’язаній особі на праві приватної власності, включаючи спільну власність, що включає дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, реєстраційні (кадастрові) номери, дату набуття майна у власність, інформацію про документ, що підтверджує право власності;
 • об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які належать пов’язаній особі на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України, або розташовані на земельних ділянках, що належать пов’язаній особі на праві власності/передані в оренду чи на іншому праві користування або повністю чи частково побудовані з матеріалів пов’язаної особи чи за її кошти, що включає інформацію дані щодо виду, характеристики незавершеного будівництва, місцезнаходження об'єкта, інформацію про власника або користувача земельної ділянки та кадастровий номер такої ділянки, на якій здійснюється будівництво об'єкта;
 • належне пов’язаній особі цінне рухоме майно, вартість якого на дату придбання або оцінки дорівнює або перевищує 85 000,00 грн, що включає дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про належні пов’язаній особі транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості;
 • належні пов’язаній особі цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів;
 • належні пов’язаній особі інші корпоративні права із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;
 • належні пов’язаній особі нематеріальні активи, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти, із зазначенням даних про вид та характеристики таких активів, а також про дату виникнення права на них;
 • наявні у пов’язаної особи грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах, із відображенням відомостей про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески;
 • належні пов’язаній особі інші активи (майно), вартість яких на дату придбання або оцінки перевищує 85 000,00 грн, у тому числу у вигляді закордонних інвестицій, участі у закордонних проєктах;
 • майнові (фінансові) зобов'язання пов’язаної особи, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, тощо, що включає дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання.

Зазначена інформація надається пов’язаними особами АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» станом на 12 серпня 2021 року (на дату початку процедури виведення банку з ринку та запровадження тимчасової адміністрації).

Адреса Фонду: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053.

У разі ненадання запитуваної інформації до встановленого терміну, Фонд буде змушений звернутися з відповідними вимогами до суду.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter