Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНБАНК»

30.12.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 р. № 934/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 24 грудня 2015 р. № 239 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ05839888, МФО 300142,місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Смирнова -Ласточкіна, буд. 10-А) та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

          У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1)відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком, стаття 42-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»);

2) відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

3) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

4) продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 24 січня 1989 року.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №23 від 18.10.2011 р.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №23-2
від 15.08.2012 р. Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 15. 08.2012p. №23-2 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНБАНК»;

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 25.12.2015 р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку станом на 25.12.2015р., грн.

 АКТИВ   
№ п/пНазві статті25.12.2015
1ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗАЛИШКИ НБУ12 041 662,84
2КАЗНАЧЕЙСЬКІ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ (НБУ)23 102 181,03
3КОШТИ В ІНШИХ БАНКАХ233 385 374,97
 3.1Резерви під заборгованість інших банків-180 518 573,99 
5ОПЕРАЦІЇ З КЛІЄНТАМИ3 577 181 216,73
 5.1Кредити, що надані суб'єктам господарювання2 551 156 890,24
 5.2Прострочена заборгованість (ЮЛ)1 121 540 082,19
 5.3Кредити, що надані фізичним особам108 480135,90
 5.4Прострочена заборгованість (ФЛ)86 693 553,39
5.5Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам-290 689444,99
6ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ750 906,40
7ІНШІ АКТИВИ518 144 093,01
8НАРАХОВАНІ ДОХОДИ4 223 711,98
9ДОВГОСТРОКОВІ ВКЛАДЕННЯ408 328 306,43
 9.1Вкладення в асоційовані та дочірні компанії0,00
 9.2Нематеріальні активи                                5409997,04
 9.3Капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи13708044,76
 9.4Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи389 210 264,63
10ВСЬОГО АКТИВ4 596 638 879,40
 * 
 ПАСИВ 
11КОШТИ БАНКІВ10 283,02
 11.1Кошти на вимогу інших банків (ЛОРО)10 283,02
 11.2Кредити від інших банків0,00
12ФІЛІЇ0,00
13КОШТИ КЛІЄНТІВ3 281 087 398,21
 13.1Кошти на вимогу суб'єктів господарської діяльності338 026 827,14
 13.2Кошти на вимогу фізичних осіб260 350 039,33
 13.3Депозити суб'єктів господарської діяльності325 068 646,03
 13.4Депозити фізичних осіб2 357 641 885,71
14ЦІННІ ПАПЕРИ ВЛАСНОГО БОРГУ0,00
15ІНШІ ПАСИВИ70 978 377,22
16СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ376 236 304,92
17НАРАХОВАНІ ВИТРАТИ56 846 742,01
 17.1По операціями з банками (П)0,00
 17.2По операціям з клієнтами (П)56 846 742,01
18КАПІТАЛ811 479 774,02
 18.1Статутний капітал620 000 000,00
 18.2Загальні резерви, емісійні різниці та інші фонди банку55 898 077,81
 18.3Результат минулих років2 476 483,36
18.4Результати переоцінки199 613 431,66
 18.5Фінансовий результат поточного року-66 508 218,81
19ВСЬОГО ПАСИВ4 596 638 879,40

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 25.12.2015 за даними звітності  складала 1844243367,06 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

          Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань). Терміни надання до Фонду гарантування вищеназваних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету України визначені умовами конкурсу з виведення неплатоспроможного банку з ринку.

У разі, якщо кілька потенційних інвесторів (юридичних та/або фізичних осіб) виявили спільний намір щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, визначені частиною 4 та 5 статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вони мають подати спільну заяву щодо намірів виведення неплатоспроможного банку з ринку. Крім того, кожен із них повинен подати документи для визнання кожного із них кваліфікованим,передбачені підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

          Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 1 до Положення про виведення.

          Потенційний інвестор та/або учасники об’єднання інвесторівповинні подати підтвердження, що він та/або вони не є пов’язаними з неплатоспроможним банком (учасником банку) особою/особами.

          Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 11.01.2016. Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

          Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

          Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

«відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією» наведено за наступним посиланням.

«створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку» наведено за наступним посиланням.

«продаж неплатоспроможного банку інвестору»наведено за наступним посиланням.

«відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком»наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter