Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ»

29.12.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 22грудня 2015 р. № 916«Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 22 грудня 2015 р. № 235 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 38061253, МФО 380861, місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд. 54) та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

          У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1)відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком, стаття 42-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»);

2) відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

3) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

4) продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 24.01.2012р.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 264 від16.03.2012р.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 1 від 05.10.2012 р. Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 05.20.2012p. №264-2 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ»;

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 23.12.2015 р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку станом на 23.12.2015р., грн

 АКТИВ   
№ п/пНаименование статьи 
1ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗАЛИШКИ НБУ20 862 812,41
2КАЗНАЧЕЙСЬКІ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ (НБУ) 
3КОШТИ В ІНШИХ БАНКАХ14 912 997,31
3,1Резервипідзаборгованістьінщихбанків-2 809,76
5ОПЕРАЦІЇ З КЛІЄНТАМИ650 718 234,95
5,1Кредити, щонаданісуб'єктамгосподарювання634 107 175,38
5,2Просроченазаборгованість (ЮЛ)32 535 000,00
5,3Кредити, щонаданіфізичним особам3 011 880,61
5,4Просрочена заборгованість (ФЛ) 
5,5Резервипідзаборгованість за кредитами, щонаданіклієнтам-18 935 821,04
6ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 
7ІНШІ АКТИВИ1 484 052,23
8НАРАХОВАНІ ДОХОДИ18 311 350,60
9ДОВГОСТРОКОВІ ВКЛАДЕННЯ32 142 135,23
9,1Вкладення в асоційовані та дочірнікомпанії 
9,2Нематеріальніактиви444 688,00
9,3Капітальнівкладення в основнізасоби та нематеріальніактиви24 285 467,74
9,4Основнізасоби та іншінеоборотніматеріальніактиви7 411 979,49
10ВСЬОГО АКТИВ738 428 772,97
 * 
 ПАСИВ 
11КОШТИ БАНКІВ10 112 805,36
11,1Кошти на вимогуіншихбанків (ЛОРО)10 112 805,36
11,2Кредитивідіншихбакнів 
12ФІЛІЇ 
13КОШТИ КЛІЄНТІВ527 304 175,84
13,1Кошти на вимогусуб'єктівгосподарськоїдіяльності67 716 041,88
13,2Кошти на вимогуфізичнихосіб35 418 401,70
13,3Депозитисуб'єктівгосподарськоїдіяльності153 751 237,18
13,4Депозитифізичнихосіб270 418 495,08
14ЦІННІ ПАПЕРИ ВЛАСНОГО БОРГУ42 332,71
15ІНШІ ПАСИВИ784 563,46
16СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ60 000 466,21
17НАРАХОВАНІ ВИТРАТИ3 383 236,34
17,1По операціями з банками (П) 
17,2По операціям з клієнтами (П)3 383 236,34
18КАПІТАЛ136 801 193,05
18,1Статутнийкапітал137 000 000,00
18,2Загальні резерви, емісійні різниці та інші фонди банку935 123,75
18,3Результат минулихроків 
18,4Результатипереоцінки 
18,5Фінансовий результат поточного року-1 133 930,70
19ВСЬОГО ПАСИВ738 428 772,97

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 21.12.2015 за даними звітності складала 28 056 772,97 грн. 

Вимоги до потенційних інвесторів

          Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань). Терміни надання до Фонду гарантування вищеназваних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету України визначені умовами конкурсу з виведення неплатоспроможного банку з ринку.

У разі, якщо кілька потенційних інвесторів (юридичних та/або фізичних осіб) виявили спільний намір щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, визначені частиною 4 та 5 статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вони мають подати спільну заяву щодо намірів виведення неплатоспроможного банку з ринку. Крім того, кожен із них повинен подати документи для визнання кожного із них кваліфікованим,передбачені підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

          Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 1 до Положення про виведення.

          Потенційний інвестор та/або учасники об’єднання інвесторівповинні подати підтвердження, що він та/або вони не є пов’язаними з неплатоспроможним банком (учасником банку) особою/особами.

          Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 06.01.2016 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

         Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

          Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

«відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією» наведено за наступним посиланням.

«створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку» наведено за наступним посиланням.

«продаж неплатоспроможного банку інвестору»наведено за наступним посиланням.

«відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком» наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter