Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІКОМБАНК»

23.10.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від15жовтня 2015року №704/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК»до категорії неплатоспроможних»виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) 15.10.2015 прийнято рішення №188 про запровадження з 16.10.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 26287625, МФО 335902, місцезнаходження: 79019, Україна, м.Львів, вулиця Богдана Хмельницького,будинок 117А.),(далі–ПАТ «УНІКОМБАНК»).

У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком;

2) відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

3) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

4) продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Крім того, звертаємо увагу, що змінами до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VІ, внесеними Законом України від 16 липня 2015 року № 629-VІІ, передбачено можливість відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком у разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення, що найменш витратним для Фонду способом виведення такого неплатоспроможного банку з ринку є ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування:  28.10.2002року

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 202 від 07.11.2011 р.;

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №202-2видана Національним банком України  05.05.2015 р. Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 05.05.2015p. №202-2 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІКОМБАНК»;

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 16.10.2015р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан, грн.

Активи 
Готівкові кошти81 609,13
Кошти у Національному банку0,00
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ0,00
Кошти в інших банках3 199,32
Резерви під заборгованість інших банків0,00
в тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках0,00
Цінні папери в торговому портфелі банку0,00
Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.2 968 556,50
Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;0,00
Акції та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж2 968 556,50
Резерв від знецінення ЦП-2 968 456,50
Кредити та заборгованість клієнтів667 163 213,47
Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам-18 316 406,32
Дебіторська заборгованість в тому числі :531 445 121,61
 за операціями з банками2 290 674,57
за операціями з клієнтами (переуступка боргу)529 154 447,04
Резерви під дебіторську заборгованість -18 814 770,57
Цінні папери в портфелі банку до погашення0,00
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ0,00
Основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи5 818 480,90
Нараховані доходи до отримання, у тому числі34 491 626,83
Нараховані доходи по МБК0,00
Нараховані доходи по кредитам34 481 061,89
Нараховані доходи за цінними паперами0,00
Інші нараховані відсотки10 564,94
Кошти, надані філіям в т.ч. коррахунок10 244 156,51
Інші активи1 316 186,55
Усього активів1 213 432 517,43
Зобов'язання 
Кошти банків 0,00
В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків0,00
Кошти клієнтів , в тому числі :586 954 905,83
депозити фізичних осіб27 828 670,50
поточні рахунки фізичних осіб7 810 273,44
депозити юридичних осіб546 823 132,29
поточні рахунки юридичних осіб4 492 829,60
Інші депозити (субординований борг)0,00
Боргові цінні папери, емітовані банком0,00
Нараховані витрати до сплати, у тому числі :12 730 084,60
Нараховані витрати по МБК1 471 095,89
Нараховані витрати за коштами клієнтів банку11 258 988,71
Нараховані витрати за цінними паперами0,00
Кошти, отримані від філій10 244 156,51
Інші зобов'язання3 542 188,45
Усього зобов'язань613 471 335,39
Власний капітал 
Статутний капітал460 564 375,00
Емісійні різниці0,00
Резерви4 047 426,07
Нерозподілений прибуток19 462 801,35
Фінансовий результат поточного року115 886 579,62
Усього власного капіталу599 961 182,04
Усього пасивів1 213 432 517,43

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 15.10.2015 за даними звітностіскладала 33 228 156,42грн. 

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань). Терміни надання до Фонду гарантування таких документів визначені умовами конкурсу з виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

У разі, якщо кілька потенційних інвесторів (юридичних та/або фізичних осіб) виявили спільний намір щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, визначені частиною 4 та 5 статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вони мають подати спільну заяву щодо намірів виведення неплатоспроможного банку з ринку. Крім того, кожен із них повинен подати окремі пакети документів,передбачених підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 1 до Положення про виведення.

Потенційний інвестор та/або учасники об’єднання інвесторів повинні подати підтвердження, що він та/або вони не є пов’язаними з неплатоспроможним банком (учасником банку) особою/особами.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 02.11.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

«відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією» наведено за наступним посиланням.

«створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку» наведено за наступним посиланням.

«продаж неплатоспроможного банку інвестору»наведено за наступним посиланням.

«відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком» за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter