Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК»

13.10.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2015 р. № 665/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 02 жовтня 2015 р. № 182 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ЮСБ БАНК» (код ЄДРПОУ 20305925, МФО 305987, місцезнаходження: 65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21) та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

         У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком, стаття 42-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»);

2) відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

3) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

4) продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 23 червня 1994 року.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №208 від 06.12.2013 р.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №208-3 від 06.11.2014 р. Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 06.11.2014 p. №208-3 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК»;

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 02.10.2015 р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку станом на 02.10.2015р., грн..

 АКТИВ   
№ п/пНаименование статьи02.10.2015
1ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗАЛИШКИ НБУ142 309 070,53
2КАЗНАЧЕЙСЬКІ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ (НБУ)0,00
3КОШТИ В ІНШИХ БАНКАХ14 765 697,33
 3.1Резерви під заборгованість інщих банків-212 185,21
5ОПЕРАЦІЇ З КЛІЄНТАМИ718 908 182,85
 5.1Кредити, що надані суб'єктам господарювання610 272 963,11
 5.2Просрочена заборгованість (ЮЛ)91 119 457,20
 5.3Кредити, що надані фізичним особам16 135 842,82
 5.4Просрочена заборгованість (ФЛ)1 379 919,72
5.5Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам-100 638 274,60
6ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ0,00
7ІНШІ АКТИВИ18 918 519,49
8НАРАХОВАНІ ДОХОДИ14 134 585,34
9ДОВГОСТРОКОВІ ВКЛАДЕННЯ17 215 865,51
 9.1Вкладення в асоційовані та дочірні компанії0,00
 9.2Нематеріальні активи                                5 037 753,51
 9.3Капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи729 309,36
 9.4Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи11 448 802,64
10ВСЬОГО АКТИВ820 062 921,15
 * 
 ПАСИВ 
11КОШТИ БАНКІВ593 980,40
 11.1Кошти на вимогу інших банків (ЛОРО)200 499,06
 11.2Кредити від інших бакнів393 481,34
12ФІЛІЇ0,00
13КОШТИ КЛІЄНТІВ454 922 560,21
 13.1Кошти на вимогу суб'єктів господарської діяльності113 575 392,75
 13.2Кошти на вимогу фізичних осіб90 925 315,60
 13.3Депозити суб'єктів господарської діяльності77 813 234,44
 13.4Депозити фізичних осіб172 608 617,42
14ЦІННІ ПАПЕРИ ВЛАСНОГО БОРГУ0,00
15ІНШІ ПАСИВИ70 932 568,59
16СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ0,00
17НАРАХОВАНІ ВИТРАТИ1 139 913,57
 17.1По операціями з банками (П)32 535,05
 17.2По операціям з клієнтами (П)1 107 378,52
18КАПІТАЛ292 473 898,38
 18.1Статутний капітал247 526 310,00
 18.2Загальні резерви, емісійні різниці та інші фонди банку34 209 187,93
 18.3Результат минулих років-1 407 134,16
18.4Результати переоцінки0,00
 18.5Фінансовий результат поточного року12 145 534,61
19ВСЬОГО ПАСИВ820 062 921,15

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 01.10.2015 за даними звітності  складала 89 463 609,01 грн. 

Вимоги до потенційних інвесторів

         Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань). Терміни надання до Фонду гарантування вищеназваних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету України визначені умовами конкурсу з виведення неплатоспроможного банку з ринку.

У разі, якщо кілька потенційних інвесторів (юридичних та/або фізичних осіб) виявили спільний намір щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, визначені частиною 4 та 5 статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вони мають подати спільну заяву щодо намірів виведення неплатоспроможного банку з ринку. Крім того, кожен із них повинен подати документи для визнання кожного із них кваліфікованим, передбачені підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

         Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 1 до Положення про виведення.

         Потенційний інвестор та/або учасники об’єднання інвесторівповинні подати підтвердження, що він та/або вони не є пов’язаними з неплатоспроможним банком (учасником банку) особою/особами.

         Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 19.10.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

         Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

         Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

«відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією» наведено за наступним посиланням.

«створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку» наведено за наступним посиланням.

«продаж неплатоспроможного банку інвестору»наведено за наступним посиланням.

«відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком» наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter