Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КАПІТАЛ"

31.07.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 20 липня 2015 року № 466/БТ "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КАПІТАЛ" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 20.07.2015 прийнято рішення № 140 про запровадження з 21.07.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828, місцезнаходження: 83001, Україна, м. Донецьк, вул. Артема,63 ) (далі - ПАТ АКБ "КАПІТАЛ").

У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 01червня 1991 року.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 122 від 24.10.2011 р.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 122 від 24.10.2011 р. Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 24.102011 p. № 122 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КАПІТАЛ";

3)Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - брокерска діяльність, дилерська діятельність, андерайтинг. Серія АЕ № 185215, дата видачі ліцензії: 19.10.2012 р.; строк дії ліцензії: необмежений. Серія АЕ № 185201, дата видачі ліцензії: 19.10.2012 р.; строк дії ліцензії: необмежений. Серія АЕ № 185203, дата видачі ліцензії: 19.10.2012 р.; строк дії ліцензії: необмежений

4)Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку хранителя цінних паперів. Серія АЕ № 185163, дата видачі ліцензії: 19.10.2012 р.; строк дії ліцензії: необмежений.

5)Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку по управлінню цінних паперів. Серія АГ № 399462, дата видачі ліцензії: 23.11.2010 р.; строк дії ліцензії: необмежений.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Банк починаючи з 11.11.2014 набув статусу спеціалізованого ощадного Банку та має дотримуватися спеціальних значень економічних нормативів, встановлених главами 1 та 2 розділу VIII інструкції № 368.

Показники фінансового стану банку за станом на 21.07.2015 р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку, грн

Активи
 
Готівкові кошти
6 562 709,69
Кошти у Національному банку
15 800,78
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ
0,00
Кошти в інших банках
5 507 921,07
Резерви під заборгованість інших банків
0,00
В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках
0,00
Цінні папери в торговому портфелі банку
0,00
Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.
0,00
Кредити та заборгованість клієнтів
596 710 666,97
Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам
-63 424 944,53
Цінні папери в портфелі банку до погашення
0,00
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ
0,00
Основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи
59 025 164,27
Нараховані доходи до отримання, у тому числі
107 053 677,14
Нараховані доходи по МБК
0,00
Нараховані доходи по кредитам
102 400 930.50 
Нараховані доходи за цінними паперами
0,00
Кошти, надані філіям в т.ч. коррахунок
1 240 446 312,58
Інші активи
346 590 910,99
Усього активів
2 298 488 218,96
Зобов’язання
 
Кошти банків в т.ч. коррахунок
23 284 966,81
В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків
0,00
Кошти клієнтів
693 052 287,07
депозити фізичних осіб
575 127 939,39
поточні рахунки фізичних осіб
90 005 143,25
депозити юридичних осіб
21 216 306,44
поточні рахунки юридичних осіб
6 702 897,99
Інші депозити(субординований борг)
110 000 000,00
Боргові цінні папери, емітовані банком
0,00
Нараховані витрати до сплати, у тому числі
16 066 686,1
Нараховані витрати по МБК
101 369,35
Нараховані витрати за коштами клієнтів банку
15 965 316,75
Нараховані витрати за цінними паперами
0,00
Кошти, отримані від філій
1 240 446 312,58
Інші зобов’язання
9 590 517,16
Усього зобов’язань
2 092 440 769.72
Власний капітал
206 047 449,24
Статутний капітал
218 322 195,00
Емісійні різниці
1 048 950,00
Резерви
6 833 867,76
Нерозподілений прибуток
-8 080 678,47
Переоцінкаосновних коштів
363 339,09
Фінансовий результат поточного року
-12 440 224,14
Усього власного капіталу
206 047 449,24
Усього пасивів
2 298 488 218,96

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 21.07.2015 за даними звітності складала 375073328,11 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 10.08.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter