Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "СТОЛИЧНИЙ"

21.07.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 09 липня 2015 року № 453 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "СТОЛИЧНИЙ" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 09.07.2015 прийнято рішення № 129 про запровадження з 10.07.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "СТОЛИЧНИЙ" (код ЄДРПОУ 20028816, МФО 397133, місцезнаходження: 40035, Україна, м. Суми, вул. Харьківська, 1) (далі - ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ").

У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 22 жовтня 1993 року.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 114 від 07.11.2011 р.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 114 від 07.11.2011 р. Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 07.11.2011 p. № 114 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОЛИЧНИЙ";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ № 263395, дата видачі ліцензії: 24.09.2013 р.; строк дії ліцензії: необмежений.

4) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АВ № 581120, дата видачі: 24.03.2011 р; строк дії ліцензії: до 30.03.2016 р.

5) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АВ № 581119, дата видачі: 24.03.2011 р; строк дії ліцензії: до 30.03.2016 р.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 10.07.2015 р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку,грн.

Активи
 
Готівкові кошти

105 200,02

Кошти у Національному банку

99 669,18

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

0,00

Кошти в інших банках

43 159,67

Резерви під заборгованість інших банків

0,00

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

0,00

Цінні папери в торговому портфелі банку

0,00

Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

2 038,20

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;

0,00

Кредити та заборгованість клієнтів

579 774 298,31

Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

-254 113 562,60

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0,00

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

0,00

Основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи

9 991 919,21

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

28 214 316,38

Нараховані доходи по МБК

0,00

Нараховані доходи по кредитам

28 214 316,38

Нараховані доходи за цінними паперами

0,00

Кошти, надані філіям в т.ч. коррахунок

0,00

Інші активи

846 504,85

Усього активів

364 963 543,22

Зобов’язання
 
Кошти банків в т.ч. коррахунок

151 514 352,84

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків

2 508 761,44

Кошти клієнтів

224 801 130,07

депозити фізичних осіб

58 078 768,96

поточні рахунки фізичних осіб

35 941879,53

депозити юридичних осіб

68 146 459,57

поточні рахунки юридичних осіб

62 634 022,01

Інші депозити(субординований борг)

0,00

Боргові цінні папери, емітовані банком

0,00

Нараховані витрати до сплати, у тому числі

2 966 237,56

Нараховані витрати по МБК

0,00

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

2 966 237,56

Нараховані витрати за цінними паперами

0,00

Кошти, отримані від філій

0,00

Інші зобов’язання

3 867 286,09

Усього зобов’язань

383 149 006,56

Власний капітал

156 119 261,17

Статутний капітал

151 335 000,00

Емісійні різниці

91 287,40

Резерви

4 692 973,77

Нерозподілений прибуток

0,0

Фінансовий результат поточного року

-174 304 724,51

Усього власного капіталу

-18 185 463,34

Усього пасивів

364 963 543,22

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 10.07.2015 за даними звітності складала70 699 296,45 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 31.07.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

 Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter