Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

Повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ІМЕКСБАНК"

04.02.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від
26.01.2015 року № 50 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМЕКСБАНК" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) 26.01.2015 прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМЕКСБАНК" (код ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384, місцезнаходження: м. Одеса,пр.Гагаріна 12а, Україна).

У зв’язку з цим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 29 березня 1994 року

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 157 від 10.10.2011 року.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №157 від 10.10.2011 року.; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 10.10.2011 року. №157 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ІМЕКСБАНК ";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ, № 286530, дата видачі ліцензії: 08.10.2013 року; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 року необмежений

4) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, серія АЕ, № 286531, дата видачі ліцензії:08.10.2013 року; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 року необмежений

5) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів", серія АЕ, № 286532, дата видачі ліцензії:08.10.2013 року; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 року необмежений

6) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АЕ, №185229, дата видачі:19.10.2012 року;

7) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АЕ , №185228, дата видачі: 19.10.2012 року.

8) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: андерайтинг", серія АЕ , №185230, дата видачі: 19.10.2012 року.

9) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: діяльність з управління цінними паперами", серія АЕ , №286857, дата видачі: 23.04.2014 року.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 27 січня 2015р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку, грн..

Активи
 
Готівкові кошти

16 017 755,85

Кошти у Національному банку

25 562,48

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

0

Кошти в інших банках

3 391 004,22

Резерви під заборгованість інших банків 

(509 872,66)

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

501 725,80

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

0

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;

0

Кредити та заборгованість клієнтів

9 451 671 017,36

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

(1 699 059 334,79)

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

0

Основні засоби та нематеріальні активи

378 466 580,40

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

713 748 327,61

Нараховані доходи по МБК

0

Нарахова доходи по кредитам

713 748 327,61

Нараховані доходи за цінними паперами

0

Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок

3 258 434 221,37

Інші активи

231 915 717,00

Усього активів

14 053 670 186,24

Зобов’язання
 
Кошти банків в т.ч. коррахунок

3 392 825 995,46

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків

0

Кошти клієнтів

5 880 611 510,54

депозити фізичних осіб

3 958 860 057,74

поточні рахунки фізичних осіб

1 471 705 627,41

депозити юридичних осіб

176 148 572,55

поточні рахунки юридичних осіб

273 897 252,84

Інші депозити

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

Нараховані витрати до сплати, у тому числі

125 283 445,83

Нараховані витрати по МБК

77 460 630,64

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

47 822 815,19

Нараховані витрати за цінними паперами 

0

Кошти, отримані від філій

3 258 434 221,37

Інші зобов’язання

124 043 994,29

Усього зобов’язань

12 781 199 167,40

Власний капітал
 
Статутний капітал

1 440 000 000,00

Незареєстровані внески до статутного капіталу

50 000 000,00

Емісійні різниці

0

Резервні та інші фонди банку

108 701 237,94

Резерви переоцінки

3 794 881,99

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

(186 491 659,66)

Фінансовий результат поточного року

(143 533 441,43)

Усього власного капіталу

1 272 471 018,84

Усього пасивів

14 053 670 186,24

 

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 26 січня 2015р. за даними звітності складала 4 642 209 953,71 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими до 13.02.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

 Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

 

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

1) "відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням;

2) "створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням;

3) "продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter