Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК"

23.02.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 12.02.2015 року № 96 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОБАНК" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 12.02.2015 прийнято рішення № 29 про запровадження з 13.02.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК" (код ЄДРПОУ 19357762, МФО 300272, місцезнаходження: м. Київ, вул.Воздвиженська 56, Україна).

У зв’язку з цим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 31 жовтня 1991 року

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 46 від 20.10.2011 року.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №46 від 20.10.2011 року.; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 20.10.2011 року. №46 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК ";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ, № 263204, дата видачі ліцензії: 13.08.2013 року; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 року необмежений

4) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, серія АЕ, № 263206, дата видачі ліцензії:13.08.2013 року; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 року необмежений

5) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів", серія АЕ, № 263209, дата видачі ліцензії:13.08.2013 року; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 року необмежений

6) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АЕ, №185196, дата видачі:19.10.2012 року;

7) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АЕ , №185195, дата видачі: 19.10.2012 року.

8) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: андерайтинг", серія АЕ , №185197, дата видачі: 19.10.2012 року.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 12 лютого 2015р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку, грн.

 

АКТИВ 

 
№ п/п

Наименование статьи

12.02.2014

1

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗАЛИШКИ НБУ

3 143 997,29

1.1

Банкноти та монети

1 278 999,63

1.2

Дорожні чеки

10 039,66

1.3

Банківськи метали

0,00

1.3

Кошти в НБУ

1 854 958,00

2

КАЗНАЧЕЙСЬКІ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ (НБУ)

0,00

3

КОШТИ В ІНШИХ БАНКАХ

412 934 826,27

3.1

Кошти на вимогу в інших банках (НОСТРО)

391 851 546,99

3.3

Депозити, що розміщені в інших банках

21 083 279,28

3.8

Резерви під заборгованість інщих банків

-210 860,81

4

ФІЛІЇ

0,00

5

ОПЕРАЦІЇ З КЛІЄНТАМИ

1 145 956 118,92

5.1

Кредити, що надані суб’єктам господарювання

731 337 990,53

5.2

Просрочена заборгованість (ЮЛ)

282 477 281,88

5.7

Кредити, що надані фізичним особам

67 217 846,54

5.8

Просрочена заборгованість (ФЛ)

64 922 999,97

5.9

Сумнівна заборгованість (ФЛ)

0,00

5.10

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

-70 105 159,81

6

ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

109 785 008,50

6.1

Цінні папери в торговому портфелі банку

108 009 494,00

6.2

Цінні папери в портфелі банку на продаж

1 775 514,50

7

ІНШІ АКТИВИ

13 171 199,14

8

НАРАХОВАНІ ДОХОДИ

109 458 385,37

9

ДОВГОСТРОКОВІ ВКЛАДЕННЯ

471 528 089,38

9.1

Вкладення в асоційовані та дочірні компанії

0,00

9.2

Нематеріальні активи

4 808 550,76

9.3

Капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи

106 964,45

9.4

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

466 612 574,17

10

ВСЬОГО АКТИВ

2 194 733 992,96

 

ПАСИВ

 

11

КОШТИ БАНКІВ

0,00

12

ФІЛІЇ

0,00

13

КОШТИ КЛІЄНТІВ

1 885 352 365,89

13.1

Кошти на вимогу суб’єктів господарської діяльності

338 515 898,61

13.2

Кошти на вимогу фізичних осіб

471 061 665,54

13.3

Кошти бюджету, позабюджетних фондів України та виборчих фондів

186 391,75

13.4

Депозити суб’єктів господарської діяльності

399 993 528,89

13.5

Депозити фізичних осіб

650 629 331,78

13.6

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

24 965 549,32

16

ІНШІ ПАСИВИ

102 447 151,99

17

НАРАХОВАНІ ВИТРАТИ

21 925 610,94

18

КАПІТАЛ

185 002 079,04

18.1

Статутний капітал

359 037 175,00

18.2

Загальні резерви, емісійні різниці та інші фонди банку

30 916 837,37

18.3

Результат минулих років

-108 031 408,27

18.4

Результати переоцінки

25 873 526,22

18.5

Фінансовий результат поточного року

-122 794 051,28

19

ВСЬОГО ПАСИВ

2 194 727 207,86

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 12 лютого 2015р. за даними звітності складала 514 340 248,4 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими до 02.03.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

 Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

 Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

1) "відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням;

2) "створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням;

3) "продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter