Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

Повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КАМБІО"

17.12.2014

На підставі постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014 року №782 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КАМБІО"до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 04.12.2014р. прийнято рішення №140 про запровадження з 05.12.2014р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КАМБІО" (код ЄДРПОУ 26549700, МФО 380399, місцезнаходження:вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, Київ, 01001, Україна).

У зв’язку з цим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 30 червня 2004.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №215 від "26" жовтня 2011 року.

2) Генеральна ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій №215-2 від 26.10.2012 року; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №215-2 від 26.10.2012р щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КАМБІО";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ, № 286589, дата видачі ліцензії: 08.10.13; строк дії ліцензії: з 12.10.13 необмежений

4) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, серія АВ, № 520423, дата видачі ліцензії: 05.03.10;

5) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АВ, № 520396, дата видачі: 01.03.10;

6) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АВ, № 520395, дата видачі: 01.03.10.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 01.12.2014р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку

Активи

грн.

Готівкові кошти

1`140`120.84

Кошти у Національному банку

8`256`092.69

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

279`269`396.82

Кошти в інших банках

2`016`133.45

Резерви під заборгованість інших банків 

0

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

0

Цінні папери в торговому портфелі банку

69`078`573.91

Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

0

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;

0

Кредити та заборгованість клієнтів

938`773`066.48

Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

-131`479`724.50

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

0

Основні засоби та нематеріальні активи

68`660`581.23

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

162`768`033.34

Нараховані доходи по МБК

0.00

Нараховані доходи по кредитам

159`490`157.82

Нараховані доходи за цінними паперами

3`277`875.52

Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок

0

Інші активи

64`333`681.00

Усього активів

1`462`815`955.26

Зобов’язання
 
Кошти банків в т.ч. коррахунок

391`790`840.28

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків

0

Кошти клієнтів

717`654`675.17

депозити фізичних осіб

347`671`891.62

поточні рахунки фізичних осіб

181`628`458.99

депозити юридичних осіб

66`340`339.84

поточні рахунки юридичних осіб

122`013`984.72

Інші депозити

117`532`722.90

Боргові цінні папери, емітовані банком

638`201.57

Нараховані витрати до сплати, у тому числі

36`470`016.13

Нараховані витрати по МБК

10`162`742.43

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

26`287`765.75

Нараховані витрати за цінними паперами

19`507.95

Кошти, отримані від філій

0

Інші зобов’язання

8`938`813.20

Усього зобов’язань

1`273`025`269.25

Власний капітал

174`428`321.60

Статутний капітал

0.00

Емісійні різниці

728`961.13

Резерви

34`100`644.54

Нерозподілений прибуток

626`749.88

Фінансовий результат поточного року

-20`093`991.14

Усього власного капіталу

189`790`686.01

Усього пасивів

1`462`815`955.26

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 11.12.2014р. за даними звітності складала345 043 303,95грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими, у тому числі отримання згоди про можливість участі у конкурсі та цінової пропозиції до 26.12.2014 (не пізніше 16:00).

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

 

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору"наведено за наступним посиланням.

 

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter