Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"

01.07.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 23.06.2015 року № 408 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.06.2015 року прийнято рішення № 121 про запровадження з 24.06.2015 року тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (код ЄДРПОУ 33299878, МФО 380054, місцезнаходження: м. Київ вул. Щорса 7/9, Україна).

 

У зв’язку з цим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 28.01.2005 рік

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 219 від 11.10.2011 року.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 219-2 від 17.05.2013.; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 17.05.2013 № 219-2 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ, №263437, дата видачі ліцензії: 01.10.2013 рік; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 року - необмежений

4) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, серія АЕ, №263438, дата видачі ліцензії: 01.10.2013 рік; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 року- необмежений

5) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АЕ, № 642037, дата видачі: 22.05.2015;

6) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АЕ, № 642036, дата видачі: 22.05.2015.

7) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: андерайтинг", серія АЕ, № 642038, дата видачі: 22.05.2015.

8) Депозитарна діяльність депозитарної установи серія АЕ, № 263437, дата видачі ліцензії: 01.10.2013 рік; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 року- необмежений.

9) Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування серія АЕ, №263438, дата видачі ліцензії: 01.10.2013 рік; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 року- необмежений.

10) Брокерська діяльність (нова) серія АЕ, № 642036, дата видачі ліцензії: 22.05.2015 рік; строк дії ліцензії: з 22.05.2015 року- необмежений.

11) Дилерська діяльність (нова) серія АЕ, № 642037, дата видачі ліцензії: 22.05.2015 рік; строк дії ліцензії: з 22.05.2015 року- необмежений.

12) Андеррайтинг (нова) серія АЕ, № 642038, дата видачі ліцензії: 22.05.2015 рік; строк дії ліцензії: з 22.05.2015 року- необмежений.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 24.06.2015 року наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку (тис.грн.)

Активи

18 163 544

Готівкові кошти

6 387

Кошти у Національному банку

2 613

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

 

2 191 504

Кошти в інших банках

60 306

 Резерви під заборгованість інших банків 

0

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

0

Цінні папери в торговому портфелі банку

60

 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

0

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;

0

Кредити та заборгованість клієнтів

16 567 963

Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

(1 356 389)

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

0

Основні засоби та нематеріальні активи

17 999

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

65 776

Нараховані доходи по МБК

0

Нарахова доходи по кредитам

28 427

Нараховані доходи за цінними паперами

37 349

Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок

0

Інші активи

607 325

Усього активів

18 163 544

Зобов’язання
 
Кошти банків в т.ч. коррахунок

9 731 825

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків

0

Кошти клієнтів

5 394 681

депозити фізичних осіб

3 509 331

поточні рахунки фізичних осіб

1 441 732

депозити юридичних осіб

45 914

поточні рахунки юридичних осіб

397 704

Інші депозити

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

10 000

Нараховані витрати до сплати, у тому числі

17 727

Нараховані витрати по МБК

0

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

17 727

Нараховані витрати за цінними паперами 

0

Кошти, отримані від філій

0

Інші зобов’язання

89 719

Усього зобов’язань

15 243 952

 Власний капітал

 
Статутний капітал

2 840 000

Емісійні різниці

0

Резерви

60 108

Нерозподілений прибуток

(86 394)

Фінансовий результат поточного року

105 878

Усього власного капіталу

2 919 592

Усього пасивів

18 163 544

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 24.06.2015 року за даними звітності складала 4 020 656 522.95 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим, передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 1 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 10.07.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

 Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter